Comisia Europeană prezintă etapele viitoare către realizarea unei Uniuni economice

Comisia Europeană a prezentat două noi comunicări privind etapele viitoare către realizarea unei Uniuni economice și monetare (UEM) profunde și veritabile. Obiectivul urmărit este să se consolideze coordonarea politicilor economice și integrarea în zona euro.

Aceste comunicări reprezintă concretizarea angajamentelor asumate în Proiectul Comisiei pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă din luna noiembrie a anului trecut și răspund invitațiilor formulate de Consiliului European de a se intensifica activitățile pe aceste două fronturi.

Comunicarea privind coordonarea ex-ante a proiectelor de reforme majore ale politicilor economice prezintă o serie de opțiuni privind modul de organizare a discuțiilor la nivelul UE în legătură cu marile reforme de politică economică din statele membre, înainte de adoptarea deciziilor finale la nivel național. Raționamentul pe care se bazează această abordare este de a lua în calcul în mod corespunzător, la un stadiu incipient al procesului decizional, toate efectele, pozitive sau negative, ale reformelor asupra altor țări din zona euro.

Comunicarea privind Instrumentul de convergență și competitivitate (ICC) prezintă opțiunile posibile pentru două instrumente: pe de o parte, înțelegerile contractuale prin care statele membre se angajează să întreprindă reforme specifice și, pe de altă parte, sprijinul financiar menit să ajute statele membre la punerea în aplicare a acestor reforme. Aceste două noi instrumente completează structurile deja existente destinate supravegherii politicii bugetare și economice la nivelul UE, care au fost consolidate ca urmare a Semestrului european și a reformelor prevăzute în pachetul privind guvernanța economică („six pack”) și în pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare („two pack”).

Președintele Barroso a declarat: „Cu aceste două comunicări, Comisia dă un impuls procesului de integrare, după cum am stabilit în proiectul nostru din luna noiembrie a anului trecut pentru o UEM profundă și veritabilă. Aceste propuneri – în special Instrumentul de convergență și competitivitate – îmbină necesitatea unui grad mai ridicat de disciplină la nivel național cu necesitatea unei solidarități sporite la nivelul UE. Propunerile consolidează soliditatea monedei comune și vor contribui la stimularea competitivității Europei, a creșterii sale economice și a creării de locuri de muncă.”

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul pentru afaceri economice și monetare și moneda euro, a declarat: „Cu aceste două comunicări, Comisia valorifică principalele etape parcurse în materie de coordonare a politicilor bugetare, prin consolidarea cadrului pentru îmbunătățirea coordonării reformelor structurale. Obiectivul nostru este foarte clar: să ajutăm statele membre să conceapă, să hotărască și să pună în aplicare mai eficient, mai rapid și mai de timpuriu reformele menite să favorizeze creșterea economică, competitivitatea și crearea de locuri de muncă.”

Comisia prezintă aceste comunicări la doar patru luni după publicarea proiectului pentru o UEM profundă și veritabilă, lansând astfel o dinamică a reformei pas cu pas, care va consolida uniunea economică și monetară și va asigura un control mai eficient al crizelor viitoare. Propunerile sunt pe deplin conforme cu strategia economică a Comisiei, care urmărește o consolidare bugetară inteligentă, dublată de reforme de stimulare a creșterii economice, care pot contribui la crearea de noi oportunități de locuri de muncă în Europa.

Reformele, sau lipsa reformelor, pot avea efecte de contagiune semnificative asupra altor state membre, în special în cadrul zonei euro. Reformele bine concepute cu privire la piața muncii sau piața produselor pot, de exemplu, să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă în statele membre în cauză, contribuind astfel la creșterea cererii de produse și servicii din partea altor state membre. În același timp, absența acestor reforme poate spori vulnerabilitatea statelor membre în fața șocurilor economice externe, care pot apoi să se extindă și la alte state membre, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei. Pentru a optimiza efectele pozitive și a le reduce la minimum pe cele negative, Comisia intenționează să propună ca reformele care urmează să fie coordonate să se axeze pe competitivitate, locuri de muncă, funcționarea piețelor de produse și de servicii, industriile de rețea, sistemele fiscale, stabilitatea financiară și sustenabilitatea fiscală. Discuțiile privind aceste reforme urmează să fie strâns legate de procesul Semestrului european.

Un instrument de convergență și competitivitate pentru zona euro ar combina înțelegerile contractuale prin care se stabilesc măsurile esențiale pe care un stat membru se angajează să le pună în aplicare în termenele convenite. Măsurile ar fi destinate punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări convenite ca parte a Semestrului european, în special a celor rezultate din procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Ca o completare a acestor reforme, ar putea fi creat un instrument financiar, în principiu în cadrul bugetului UE, dar în afara plafoanelor stabilite în CFM, destinat promovării și sprijinirii reformelor în cazul în care un stat membru se află în dificultate. Punerea în aplicare ambițioasă și în timp util a reformelor structurale va contribui în mod semnificativ la identificarea unor soluții la principalele puncte slabe ale economiei, în special în domeniile legate de competitivitate.

Aceasta ar sprijini reechilibrarea, ajustarea și creșterea economiilor din zona euro și ar constitui un prim pas către o capacitate bugetară mai solidă, care ar implica o integrare mai profundă a politicilor economice.

În cazul statelor membre care nu fac parte din zona euro și, în special, al celor care se pregătesc pentru aderarea la zona euro, Comisia va examina, de asemenea, modalitățile prin care acestea ar putea încheia înțelegeri contractuale.

În luna iunie a anului trecut, Consiliul European l-a invitat pe președintele său să prezinte, în strânsă colaborare cu președintele Comisiei, cu președintele Eurogrupului și cu președintele Băncii Centrale Europene, o foaie de parcurs cu obiective specifice, cu termene limită bine definite, privind realizarea unei UEM veritabile.

La 28 noiembrie 2012 Comisia Europeană a adoptat un proiect pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă, care a prezentat o viziune privind o arhitectură puternică și stabilă în domeniile financiar, bugetar, economic și politic. Proiectul expunea etapele progresive care trebuie parcurse pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea acestui obiectiv.

Printre măsurile pe termen scurt se numărau coordonarea proiectelor de reforme majore ale politicii economice și introducerea unui instrument de competitivitate și convergență, aspecte care fac obiectul celor două comunicări prezentate la 20 martie.

Viitorul UEM va fi discutat din nou în cadrul Consiliului European din luna iunie, care va decide măsuri concrete și o foaie de parcurs cu termene precise.

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.