Comisia Europeană: Decizii referitoare la Romania in pachetul lunar din cadrul procedurii de constatare a neindeplinirii obliagatiilor de stat membru

Comisia Europeană a trimis joi, 13 iulie, un aviz motivat  României  solicitându-i-se să își notifice cadrul național de politică bazat pe normele UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi (Directiva 2014/94/UE).

Acest cadru național este principalul instrument prevăzut de directivă pentru a asigura crearea unor infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi, inclusiv a unor puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice și a unor puncte de realimentare cu gaz natural și hidrogen, precum și pentru a evita fragmentarea pieței interne.

Accelerarea instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi este esențială pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologică și competitivă, așa cum a stabilit Comisia în pachetul „Europa în mișcare”, adoptat în mai 2017.

Alături de alte 6 state membre, Grecia, Irlanda, Malta, Marea Britanie, Polonia și Slovenia, România are acum la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. În plus, Comisia a decis, de asemenea, să trimită o scrisoare de punere în întârziere Suediei, care a notificat un cadru național de politică ce nu conține elementele minime cerute de directivă.

Probleme și cu deșeurile miniere în zona lacului de decantare de la Boșneag

Comisia Europeană a transmis tot joi, 13 iulie, o altă  scrisoare de punere în întârziere României în legătură cu neluarea măsurilor necesare pentru a respecta decizia Curții de Justiție a UE referitoare la deșeurile miniere (caz C-104/15).

În data de 21 iulie 2016, Curtea a emis o decizie favorabilă Comisiei pe această temă. Potrivit acesteia, România nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni formarea de pulberi la suprafața lacului de decantare de la Boșneag. În special în perioadele de vânt, acest iaz este sursă importantă de poluare și o amenințare serioasă pentru sănătatea locuitorilor din localitățile din apropiere, cum ar fi Moldova Nouă (România) sau Veliko Gradište (Serbia).

Potrivit directivei 2006/21/EC, statele membre trebuie să asigure gestionarea deșeurilor miniere astfel încât să nu pună în pericol sănătatea umană sau mediul înconjurător. Normele interzic abandonarea acestui tip de deșeuri. De asemenea, operatorii trebuie să ia măsuri adecvate pentru a preveni sau reduce emisiile de pulberi sau gaze.

Dacă România nu va lua măsurile necesare într-un interval de două luni, Comisia ar putea sesiza din nou Curtea de Justiție, caz în care România va primi sancțiuni financiare.

Gestionarea emisiilor de la instalațiile mari de ardere

Joi, 13 iulie, Comisia Europeană a mai trimis o scrisoare adițională de punere în întârziere României în ceea ce privește gestionarea  emisiilor de la instalațiile mari de ardere.

Directiva privind emisiile industriale (2010/75/EU) are ca scop prevenirea, reducerea și, pe cât posibil, eliminarea poluării rezultate din activități industriale. Ea conține cerințe specifice pentru permisele acordate instalațiilor mari de ardere, ce includ valori maxime pentru limitele de emisii a unor poluanți precum dioxidul de sulf, oxidul de azot și pulberile industriale.

Patru unități industriale din România continuă să nu aibă permisele necesare ce garantează că emisiile lor se încadrează în valorile-limită stabilite prin legislația UE.

România: caz închis în domeniul migrației legale

Comisia Europeană a mai abordat joi, 13 iulie, deficiențele de transpunere în legislația națională a directivei privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE). Această directivă, adoptată la 26 februarie 2014, stabilește condițiile de intrare și de ședere a lucrătorilor sezonieri din afara UE și definește drepturile acestora. Statele membre ar fi trebuit să transpună directiva în legislația lor națională până la 30 septembrie 2016.

În acest context, Comisia Europeană a trimis avize motivate Croației și Finlandei pentru necomunicarea măsurilor naționale pe care le-au luat pentru a transpune normele europene relevante. Comisia a trimis avize motivate și Belgiei și Suediei pentru comunicarea parțială a măsurilor naționale de transpunere.

De asemenea, la 24 noiembrie 2016, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere BelgieiCroațieiEstonieiFinlandeiLuxemburguluiRomâniei și Suediei pentru netranspunerea integrală a directivei privind lucrătorii sezonieri.

În relație cu acestea, potrivit Comisiei, Croația și Finlanda nu au notificat, până în prezent, nici o măsură de transpunere a Directivei, iar Comisia consideră că măsurile comunicate de Belgia și Suedia nu transpun integral toate dispozițiile directivei în legislația lor națională. Belgia, Croația, Finlanda și Suedia au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea integrală în aplicare a directivei, după care Comisia poate decide să aducă aceste cazuri în fața Curții de Justiție a UE.

După ce a examinat măsurile comunicate de Estonia, Luxemburg și România, Comisia a decis să închidă procedurile împotriva acestor state membre.

 

 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.