Ecologiștii cer anularea Ordinului Ministerial, generator de șpagă

ANANP ca agenție guvernamentală, nu poate administra Ariile Naturale Protejate, ea poate doar coordona, supraveghea și controla activitatea custodelui, așa cum este reglementată de lege. Prin Ordin Ministerial, aceasta intitutie atribuie „administrarea” Parcurile Naturale, Rezervațiile și Ariile Naturale protejate, unor persoane fizice sau juridice.

Partidul Ecologist Român cere anularea ORDIN nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate intrucat:

Ordinul în cauză nu respecta legislația în domeniul achitzițiilor publice, astfel că atribuirea calității de administrator sau custode al unei Arii Naturale Protejate, nu trebuie să se axeze pe elemente subiective, generatoare de suspiciuni privind modul de atribuire, așa cum sunt prezentate în Ordinul 1447/ 24.11.2017.

Inexistența unor caiete de sarcini întocmite de autoritatea ANANP, bine structurate, pe elementele esențiale care definesc necesitatea functională a Ariei Naturale Protejate, dovedesc, nu numai subiectivism în abordarea acestei probleme, dar si o necunoastere și lipsă de precizie pentru managamentul ariilor protejate.

Lipsa acestor doua elemente esențiale în actul de atribuire maschează dezinteresul autorității centrale de a administra ceva, făra alocari bugetare specifice sau facilitate fiscal si financiare, de care să beneficieze custodele sau administratorul, pe timpul exercitării actului de gestiune și management a ariei natural protejate.

In această formă disfuncțională de organizare a modului de atribuire, se favorizează chiar desfăsurarea de activități în afara cadrului legal de către custode/ administrator, fiind chiar tolerate de autoritatea centrală, prin faptul că din atributiile administratorului rezultă obligațiuni nejustificate în mod legal, care trebuiesc asigurate din fondurile proprii ale acestuia. Autoritatea centrala confundă sau a înteles greșit rolul administratorului/ custodelui pe care îl substituie cu rolul fundațiilor caritabile, ceea ce este în afara legii.

Identificăm că deficiențele acestea sunt voit prezentate în Ordin pentru a da posibilitatea custodelui/ adminnistratorului la obținerea de venituri si foloase necuvenite, atât pentru el, prin valorificarea elementelor componente ale ariei naturale care nu au fost/ sunt precizate în momentul atribuirii, cât și pentru terți: valorificarea ciupercilor, fructelor arbustifere sau arboricole de padure, a potentialului melifer salbatic, a melcilor comestibili, a faunei piscicole, a acvifaunei sau a gamei variate de mamifere, inclusiv a speciilor cu valoare cinegetica., activitate pastoral ilicită etc.

Legat de preciarea expresă facută în Ordin, referitoare la prezența a 30% de formațiuni arboricole, cu sau fara valoare de patrimoniu, care atrage după sine atribuirea directă și discreționară în administrare numai către ROMSILVA, reprezintă o încalcare gravă a prevederilor legale privind sistemul achizițiilor publice în România, chiar de către autoritatea centrală în domeniul protecției mediului.

Efectul acestor disfuncțiuni au evidențiat promovarea chiar de către Romsilva a unui management discreționar și decetuos la nivelul ariilor naturale protejate din zonele montane și deluroase. Astfel, versanți întregi, acoperiți cu codri bine inchegați, au fost fie defrișați integral, fie s-au produs rărituri care au destabilizat, nu numai ecosistemul preexistent, ci chiar relieful (formarea de organisme torențiale, curgeri noroioase, alunecări de teren etc) cu afectarea sau distrugerea bonității terenurilor situate la baza versanților și/ sau modificarea regimului scurgerilor naturale a apelor de suprafață din văile, pâraiele și râurile care traversează aria naturala protejată.
Sunt numeroase exemple care evidentiază deficiența conceptuală și atitudinală a ROMSILVA în Parcul Natural Semenic, în Muntii Maramureșului, Parcul Natural Retezat, Parcul Natural Bucegi si exemplele pot continua, atfel încat, putem spune că ariile naturale din România nu au fost protejate ci favorizate acțiunilor de vandalizare și distrugere.

Inexistența caietelor de sarcini cu precizari clare asupra protejarii nu numai a elementelor de interses specific, ci și a ecosistemului care susține și intreține aceste elemente specifice ariei naturale protejate, evidențiază că legiuitorul dă posibilitatea intervenției brutale al adminnistratorului sau custodelui în structura ecosistemului respectiv, care în final, va fi distrus si/ sau dezechilibrat.

Față de aceste constatări, PER consideră ca necesitate urgentă, anularea acestui Ordin Ministerial, chiar de către emitent și elaborarea unui ORDIN care să respecte elementele de legalitate privind achizitiile publice și de atribuire. Totodată, solicităm anularea valabilității actelor de atribuire pentru Romsilva în toate Parcurile si Ariile Naturale Protejate unde s-a constatat practicarea unui management distructiv și în afara principiilor de ocritire, protecție și conservare a elementelor specifice.

Prof.dr. univ. Mircea Vintilescu
Vicepreședinte PER

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.