MAE salută publicarea Pachetului privind Extinderea Uniunii Europene 2013

Ministerul Afacerilor Externe salută publicarea de către Comisia Europeană a Pachetului anual privind Extinderea Uniunii Europene, care cuprinde „Strategia pentru extindere şi principalele provocări pentru perioada 2013–2014”, precum şi Rapoarte de progres pentru fiecare dintre statele candidate şi potenţialii candidaţi.
La 20 de ani de la adoptarea criteriilor de la Copenhaga, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor fundamentale rămân în continuare aspectele de referinţă în evaluarea statelor candidate, reflectând, totodată, valorile esenţiale care stau la temelia construcţiei europene. De asemenea, provocările economice pe care Uniunea le traversează subliniază importanţa criteriului economic în vederea consolidării stabilităţii economice şi financiare şi stimularea creşterii şi competitivităţii economice în statele vizate de procesul de extindere.
Documentul de strategie reafirmă perspectiva europeană a statelor vizate de politica de extindere, subliniind beneficiile mutuale ale acesteia, atât pentru candidaţi, prin stimularea reformelor politice şi economice, cât şi pentru Uniune în ansamblul său, prin consolidarea rolului UE ca actor global. Sunt prezentate principalele realizări în planul politicii de extindere din ultimul an, progresele înregistrate, cât şi domeniile care necesită eforturi suplimentare din partea candidaţilor şi a potenţialilor candidaţi.
Din această perspectivă, documentul de strategie al Comisiei evidenţiază importanţa îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga şi a condiţionalităţilor formulate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, aspect crucial pentru menţinerea credibilităţii procesului de extindere.
De asemenea, documentul de strategie consemnează angajamentul pentru continuarea politicii de extindere, chiar şi în condiţiile crizei economice şi financiare, în vederea menţinerii credibilităţii Uniunii, şi în strânsă legătură cu adâncirea integrării europene. Cooperarea regională şi relaţiile de bună vecinătate, alături de evoluţiile economice şi sociale rămân principalele provocări identificate şi pentru perioada 2013-2014. Uniunea Europeană va continua, prin intermediul instrumentului de asistenţă pentru pre-aderare IPA II, să furnizeze sprijin financiar substanţial în perspectiva procesului de extindere, sprijinind, în acelaşi timp, cooperarea regională şi transfrontalieră.
Ministerul Afacerilor Externe subliniază importanţa continuării procesului de extindere cu respectarea criteriilor de aderare. Totodată, MAE reiterează importanţa îndeplinirii integrale a criteriului politic de aderare la UE, cu accent pe garantarea statului de drept, consolidarea stabilităţii democratice, respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru avansarea în parcursul european.
MAE împărtăşeşte, totodată, opinia Comisiei Europene potrivit căreia, în contextul actual, în care Uniunea se confruntă cu provocări economice considerabile, se impune consolidarea stabilităţii economico-financiare, întărirea creşterii economice şi a competitivităţii în statele candidate şi potenţial candidate. Perspectiva europeană rămâne principalul stimulent pentru înfăptuirea unor reforme cuprinzătoare.
De asemenea, MAE salută angajamentul deplin al Comisiei Europene de a sprijini activitatea Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), cadru definitoriu pentru consolidarea cooperării regionale. România, în calitate de Preşedinţie-în-Exerciţiu a SEECP, va urmări ca pe durata mandatului său, să aducă o contribuţie directă la procesul de extindere în Europa de Sud-Est, prin sincronizarea cooperării la nivel regional cu procesul de extindere şi cu aportul direct al braţului operaţional al SEECP – Consiliul Cooperării Regionale (RCC).
În perioada următoare, MAE va contribui activ la dezbaterile de la nivelul Consiliului UE pe marginea propunerilor formulate de Comisia Europeană.

Comisia Europeană prezintă anual Rapoarte de Progres referitoare la evoluţiile înregistrate de statele candidate şi potenţialii candidaţi la aderarea la UE. Consiliul UE va dezbate rapoartele şi va decide, până la finalul acestui an, asupra modului în care recomandările Comisiei Europene vor fi implementate.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.