Plasticul: de la deșeu la resursă

Numai 25% din deșeurile din plastic sunt reciclate în momentul de față în UE. Lucru alarmant, dacă ne gândim cât de periculoase sunt consecințele asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Conform raportorului Vittorio Prodi (S&D, Italia), deșeurile din plastic pot avea o valoare economică. Un mini-interviu preluat de pe europarl.europa.eu.

Chiar și fără o tehnologie dezvoltată în domeniul reciclării plasticului, vor permite UE regulile obligatorii să depășească rata actuală de 25% de reciclare a deșeurilor plastice?

 

Bineînțeles că nu. Lucrăm mult pentru dezvoltarea unei mai bune tehnologii și infrastructuri pentru separarea plasticului. Tipurile de plastic trebuie separate mai eficient atât înainte, cât și după colectare. Asta înseamnă că trebuie să luăm în considerare dezvoltarea tehnologiei.

Pe termen lung, trebuie să ne gândim la deșeurile din plastic ca la niște resurse și nu ca la ceva ce trebuie aruncat. Deșeurile din plastic au valoare economică și dorim introducerea unor măsuri adecvate pentru a descuraja incinerarea plasticelor biodegradabile.

Vă dau un exemplu: pentru producerea unei tone de plastic virgin cheltuim 1.400 de euro; aceeași cantitate reciclată costă 900 de euro. Trebuie să dăm prioritate folosirii produselor reciclate.

Cetățenii trebuie să se implice mai mult în susținerea activității economice. Aceasta este esența economiei circulare.

 

Deșeurile din plastic reprezintă o amenințare clară și prezentă: Marea Insulă de Gunoaie din Pacific nu este un mit. Ne puteți spune mai multe despre aceasta și despre ce putem face pentru a o elimina?

Datorită densității și dimensiunii insulei din plastic, ar merita, din punct de vedere economic, să colectăm toate acele deșeuri.

informați în mod activ cu privire la perspectivele realiste de ocupare a forței de muncă pe baza studiilor pe care le aleg; solicită insistent statelor membre să promoveze, în acest sens, programe de orientare profesională și de asistență în alegerea unei cariere pentru persoanele care studiază;

76.  consideră că punerea în aplicare a unor sisteme de orientare profesională și de dezvoltare a carierei reprezintă o etapă importantă în îndrumarea tinerilor privind alegerea unui parcurs educațional și profesional adecvat și că acest lucru îi va motiva și mai mult să studieze și să dobândească o formare profesională;

77.  sprijină cu tărie crearea unui spațiu european al competențelor și al calificărilor cu scopul de a realiza transparența și recunoașterea calificărilor dobândite în învățământul profesional și tehnic (VET) sau în învățământul superior; propune, dacă este cazul, extinderea recunoașterii și la calificările dobândite în afara sistemului formal de învățământ și de formare profesională, care pot fi considerate drept un instrument de autonomizare, participare democratică și incluziune socială, precum și o cale către implicarea sau reintegrarea persoanelor pe piața muncii;

78.  subliniază importanța punerii în aplicare la timp și a raportării privind punerea în aplicare a inițiativelor care vizează îmbunătățirea recunoașterii transfrontaliere a calificărilor din cadrul Uniunii, în special Cadrul european al calificărilor, Sistemul european de credite transferabile (ECTS) și Sistemul european de credite pentru învățământul profesional și tehnic (ECEVET);

79.  solicită statelor membre să elaboreze un cadru comparativ pentru diplomele universitare, care să furnizeze un punct de referință cu privire la educația și competențele obținute în cadrul diferitelor sisteme de învățământ;

80.  îndeamnă statele membre să monitorizeze și să evalueze periodic, în colaborare cu actorii relevanți, dacă sistemele și programele lor educaționale au reușit să ajungă la membrii grupurilor sociale vulnerabile, dacă au reușit să garanteze accesul egal la o educație de calitate și favorabilă incluziunii la toate nivelurile și dacă competențele dobândite prin educația și formarea oferită au sporit cu adevărat șansele de angajare, integrarea socială și cetățenia activă a studenților; invită, de asemenea, statele membre să dea curs cât mai curând recomandărilor privind educația din cadrul semestrului european și celorlalte recomandări ale Comisiei;

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.