Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 pentru atragerea fondurilor europene

Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 este rezultatul colaborării tuturor ministerelor implicate în atragerea fondurilor europene. Ministerele responsabile cu elaborarea strategiilor sectoriale au transmis rezultatele analizelor socio-ecomice pe domenii, prin care au fost identificate nevoile de dezvoltare ale României, dar şi priorităţile propuse pentru a fi finanţate în perioada 2014-2020, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.
Prezentăm comunicatul de presă:
Ministerul Fondurilor Europene este instituţia care a integrat documentele de programare primite de la ministerele de linie şi care a asigurat coordonatoarea întregului proces de programare 2014-2020.

Documentele de programare au fost supuse consultării publice şi au fost dezbătute în cadrul Comitetului Interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP), for consultativ constituit în acest scop. CIAP este constituit din 64 de entităţi, dintre care 70% reprezintă instituţii publice centrale şi locale, iar 30% sunt organizaţii reprezentative ale mediului economic şi social, ale sindicatelor, mediului academic, organizaţii nonguvernamentale, respectiv alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 a fost transmisă membrilor CIAP în data de 27 septembrie a.c. Ulterior, în data de 1 octombrie a.c., prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro. Documentul a fost analizat recent, în data de 7 octombrie a.c., în cadrul celei de a cincea reuniuni CIAP.

Ministerul Fondurilor Europene urmează să transmită serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. În continuare, negocierile cu reprezentanţii Comisiei se vor desfăşura în cadru informal până la aprobarea regulamentelor europene pentru perioada 2014-2020.

Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 stabileşte modalitatea în care vor fi concentrate investiţiile din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii în viitoarea perioada de programare pentru a promova competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, în vederea încurajării obţinerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creştere economică şi incluziune socială. Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii alocate României pentru perioada 2014-2020 sunt în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, sumă calculată în preţuri curente 2012. La această valoare s-a ajuns prin actualizarea sumei comunicate anterior, de circa 39 miliarde de euro, care era calculată în preţuri curente aferente anului 2011.

Documentul nu prezintă încă alocarea financiară a fondurilor disponibile pentru finanţarea priorităţilor identificate, deoarece aspectele financiare nu au fost definitivate la nivelul regulamentelor europene. Există încă aspecte importante asupra cărora nu s-a ajuns la un acord final la nivel european, cum ar fi: alocările financiare la nivelul ficărui fond prin care se acordă finanţările europene, condiţionalităţile ex-ante, Iniţiativa Comunitară privind Ocuparea Tinerilor, Fondul de Ajutor European pentru Persoanele cele mai Defavorizate, cuantumul rezervei de performanţă. Cu toate acestea, în procesul de elaborare a Acordului de Parteneriat autorităţile române au luat în considerare şi planificarea financiară, astfel încât odată cu definitivarea şi aprobarea cadrului financiar european să fie disponibilă o propunere coerentă.

 Cum va folosi România fondurile europene în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro alocate pentru perioada 2014-2020

Priorităţile de dezvoltare ale României

 

Obiectivul tematic

 

Competitivitatea

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării

2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare

3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii

 

Oamenii şi societatea

8. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

10. Investirea în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

 

Infrastructura

2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare

7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura reţelelor importante

 

Resursele

4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

 

Administraţia şi guvernarea

11. Creşterea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficienţă

2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare

Cum va atrage România fondurile europene în perioada 2014-2020
Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 descrie cadrul general pentru atragerea fondurilor europene alocate pentru perioada 2014-2020. Este prevăzută reformarea actualului sistem prin simplificarea structurii instituţionale, în scopul eficientizării. Sistemul va fi mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:
· Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaţionale: Infrastructura mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare – dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman şi Asistenţă Tehnică;
· Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a programului Capacitate Administrativă;
· Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.