Principalele modificări aduse legii privind reforma în sistemul sanitar

Ministerul Sănătăţii informează că s-a publicat în Monitorul Oficial OUG 2/2014 privind modificarea și completarea Legii 95/2006 referitoare la reforma în domeniul sănătății.

Printre prevederile ordonanței se numără:
o crearea cadrului legal pentru introducerea pachetelor de servicii medicale: pachetul de bază, pachetul minimal și pachetul de programe naționale de sănătate
o decontarea din fondul național de asigurări de sănătate a operațiilor de reconstrucție mamară prin endoprotezare în cazul intervențiilor chirurgicale oncologice
o posibilitatea ca universitățile de medicină și farmacie acreditate și facultățile de medicină acreditate să poată avea în subordine unități sanitare
o unitățile de primiri urgență pot include în structura proprie compartimente de primiri urgență din același județ
o se introduce posibilitatea ca autoritățile locale să participe la finanțarea cheltuielilor de personal ale spitalelor din subordine, precum și la finanțarea altor tipuri de cheltuieli
Am finalizat și trimitem spre avizare trei proiecte de lege pe care le considerăm cruciale pentru continuarea reformei sănătății:
o proiectul pilot privind statutul spitalelor
o proiectul pilot privind creșterea veniturilor medicilor și echipei medicale din unitățile sanitare cu paturi
o proiectul de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în sănătate, care se referă la o serie de teme importante: malpraxisul, asistența medicală comunitară, reglementarea colegiilor profesionale, prevederi referitoare la politica medicamentului.
Ministerul Sănătății își încheie în acest moment misiunea cu privire la aceste proiecte, după luni de consultări, dialog și dezbateri publice, următoarele etape în aprobarea lor ținând de celelalte instituții abilitate.
De asemenea, am finalizat și trimis la avizare HG privind înființarea Agenției Naționale de Achiziții, Dispozitive Medicale și Investiții în Sănătate și HG privind reorganizarea Institutului Național de Sănătate Publică.
Proiectele pilot
Două dintre principalele probleme din sistemul sanitar românesc le constituie nivelul veniturilor personalului medical și modul în care sunt organizate și funcționează spitalele publice, despre care știm că sunt adeseori ineficiente în cheltuirea banilor publici și de multe ori nemulțumitoare în calitatea serviciilor.
Ministerul Sănătății și-a propus, în limita atribuțiilor pe care le are, să găsească răspunsuri la aceste două probleme, prin politici publice și măsuri legislative.
Am pornit în primul rând de la două principii: scoaterea spitalelor din categoria instituțiilor bugetare, care funcționează acum după regulile ce se aplică tuturor instituțiilor publice și revizuirea sistemului de salarizare pentru personalul medical în vederea stimulării performanței și creșterii veniturilor.
Dat fiind că punerea în practică a acestor principii necesită un ansamblu de măsuri corelate și o transformare de substanță am considerat că este nevoie mai întâi de un proiect pilot, de o perioadă de probă. În urma acesteia vom putea vedea dacă și în ce măsură legislația pe care am gândit-o produce efectele scontate, cum funcționează în practică și dacă sunt evenutale aspecte care necesită a fi corectate, înainte de a implementa aceste politici la nivel național.
Prin urmare, proiectul pilot se va desfășura pe 12 spitale: 2 spitale clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă IA, 2 spitale judeţene clinice de urgenţă, 2 institute clinice naționale, 2 spitale județene de urgență care nu au statut de spital clinic, 4 spitale municipale sau orășenești.
Noi am propus ca el să înceapă de la 1 iulie 2014, pe o perioadă de un an, cu monitorizare permanentă din partea MS și cu evaluări periodice.
Proiectul pilot trebuie corelat și cu celelalte măsuri de reformă, în speță introducerea pachetului de bază de servicii medicale.
Principalele schimbări pe care le preconizăm
O funcționare mai flexibilă și după principii manageriale a spitalelor publice, care să facă din acestea instituții mai eficiente în cheltuirea banilor publici și care oferă servicii de calitate în folosul pacienților.
În acest scop, spitalele publice din proiectul pilot se pot organiza ca asociații sau fundații medicale de utilitate publică ori ca societăți comerciale cu capital de stat și vor funcționa pe buget global.
Creșterea veniturilor medicilor și echipelor medicale din spitale se va putea face pe două căi: prin salarizarea pe performanță, în baza unor criterii ce vor fi stabilite în normele de aplicare și prin posibilitatea de a trata pacienți proprii, în regim privat, în spitalul public.
Beneficiarii acestor schimbări sunt în primul rând pacienții, dar și medicii și echipele medicale și spitalele.
Pentru a evita orice fel de neînțelegeri sau interpretări, deși am vorbit în numeroase rânduri despre aceste proiecte, facem câteva precizări:
Spitalele pilot sunt și rămân spitale publice. Nu trebuie confundată forma lor de organizare din punct de vedere economic, ca societăți comerciale sau ONG-uri de utilitate publică, cu forma lor de proprietate care rămâne de stat. Forma de proprietate şi obiectul de activitate al spitalelor-pilot nu se schimbă.
Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele-pilot din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se stabilesc doar prin ordin al ministrului sănătăţii, iar pentru spitalele-pilot din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie numai cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii. Asta ca să risipesc orice îndoieli că vine cineva și face ce vrea cu un spital.
În ce privește cadrele medicale, personalul existent la data începerii proiectului pilot va fi preluat în cadrul noii forme de organizare a spitalului.
Salarizarea personalului preluat se va face pornind de la un minim reprezentat de salariul existent la momentul preluării. Deci nu există varianta unor salarii mai mici decât cele de la momentul începerii proiectului, ci doar a unei creșteri posibile de venituri.
Încadrarea cu personal se face conform cu Normativele de personal aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, care reprezintă baza minimă de încadrare cu personal de specialitate, indiferent de forma de organizare a spitalelor.
Pacienții în regim privat nu pot ocupa mai mult de 20% din capacitatea secției, iar îngrijirea acestora se va face în afara timpului alocat programului normal de lucru.
Medicina de urgență și anestezia și terapia intensivă face excepție de la aceste prevederi.
Modificări la Legea 95/2006 privind reforma în sănătate
Se modifică prevederile referitoare la răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice – malpraxis.
Pornind de la actuala stare de fapt, în care vedem prezentate adesea cazuri de malpraxis, în care procedurile sunt anevoioase, iar asigurările nu acoperă în mod real prejudiciul, în care pacienții sunt puși pe drumuri, am dorit să creăm un alt cadru legal, care să fie mai clar și mai transparent, mai corect și pentru pacienți și pentru medici și care să ducă la rezolvarea mai rapidă și echitabilă a situațiilor de malpraxis.
Ca noutate, pacientul va avea acces nemijlocit și gratuit la repararea prejudiciului în condițiile unei înțelegeri amiabile. Se stabilește o procedură obligatorie de soluționare pe cale amiabilă între pacient, medic și asigurator, înaintea eventualelor demersuri judiciare. De asemenea, va exista garanția despăgubirii în cuantumurile prevăzute de lege.
Am introdus un capitol nou privitor la asistența medicală comunitară, astfel încât, după ce avem acest cadru legal, să putem oferi servicii de asistență comunitară prin pachetul de bază începând cu anul 2015.
Se modifică prevederi referitoare la activitatea organismelor profesionale – Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciștilor, Colegiul Medicilor Dentiști, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pe baza discuțiilor înainte de reprezentanții acestora. Astfel se introduc o serie de clarificări și uniformizări, dat fiind că anterior au existat neconcordanțe în funcționarea acestora.
În domeniul medicamentelor, am introdus prevederea potrivit căreia deţinătorul unei autorizaţii de punere pe piaţă/reprezentantul deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă pentru un medicament şi distribuitorii angro ai acelui medicament pus efectiv pe piaţă în România au obligația de a asigura, în limitele responsabilităţilor lor, stocuri adecvate şi continue din acel medicament către farmacii şi persoanele autorizate să furnizeze medicamente, astfel încât nevoile pacienţilor din România să fie acoperite.
Se actualizează legislația în domeniul transplantului, în conformitate cu prevederile europene.

OUG 2/2014

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.