Proiectul “Parcul de utilitate publică – Ion Creangă”, în primele 100 de proiecte regionale de bună practică din UE

Prezent la Bruxelles, primarul Neculai ONTANU a prezentat, luni, 14 octombrie a.c. la Reuniunea organizată în cadrul evenimentului „OPEN DAYS – Săptămâna regiunilor şi orașelor europene” cele zece proiecte ale Primăriei Sectorului 2 din București, care au fost finanțate din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene, dintre care proiectul „ Parcul de utilitate publica Ion Creanga” a fost selectat în primele 100 de proiecte Regionale ca exemplu de bună practică la nivelul european.

PROIECTELE PRIMARIEI SECTORULUI 2 FINANŢATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL.
I. Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub – domeniul: Centre urbane: 7 proiecte în valoare totală de 8.469.013 EURO

II. Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea – modernizarea – dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă: 2 proiecte în valoare totală de 13.033.424 EURO.

III. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice: un proiect în valoare totală de : 14.349.572 EURO
TOTAL 10 PROIECTE CU VALOAREA DE : 35.852.009 EURO

SUCCINTĂ DESCRIERE A PROIECTELOR

I. POR – Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană. Sub – domeniul: Centre urbane.

I.1. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Baicului.
3 proiecte în valoare de 5.504.811 EURO.

I.2. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Creangă.
2 proiecte în valoare de 3.000.000 EURO.

I.3. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani.
2 proiecte în valoare de 3.885.640 EURO.

I.1. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Baicului.
Proiecte:
I.1.1 Modernizare a 24 de străzi în zona Baicului. Valoare totală a proiectului este de 3.885.656 EURO.
Obiectivul general al proiectului: prevede modernizarea a 24 de străzi însumând trotuare aferente străzilor modernizate cu o lungime totală de 3.758 m şi o suprafaţă de 6.467,5 m².

I.1.2 Amenajarea arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului.
Valoare totală proiect: 841.443. EURO.
Obiectivul general al proiectului: realizarea de lucrări de amenajare din punct de vedere arhitectural şi peisagistic pe o suprafaţă de 14.831 mp spaţii verzi în 25 de locaţii situate în proximitatea blocurilor de locuinţe.

I.1.3 Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului.
Valoare totală proiect: 777.711 EURO.
Obiectivul general al proiectului prevede:
• Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din zona Baicului, zonă care se confrunta cu probleme de infracţionalitate;
• Prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi combatere a infracţionalităţii;
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea şi informatizarea managementului operaţional şi al resurselor necesare combaterii criminalităţii.
Prin proiect s-au realizat:
 un sistem integrat de monitorizare video compus din 47 camere video;
 un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice.
Sistemul monitorizează obiectivele de interes public din zonă:
 o şcoala şi o grădiniţă;
 centrul de refugiaţi;
 parcul Lunca Florilor;
 complexul comercial Baicului.
 reţeaua stradală

I.2. Planul integrat de dezvoltare urbană a zonei Creangă.
Proiecte:
I.2.1 – Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă; Obiectivul general al proiectului: Crearea unui parc în suprafaţă de 1,96 ha. Zona care a fost amenajată era iniţial transformată într-un loc de depozitare neautorizată a deşeurilor de către populaţia din zonă. Valoarea proiectului este de 2.156.680 EURO.

I. 2.2 – Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă.
Valoarea proiectului este de 807.521 EURO.
Obiectivul general al proiectului prevede:
• creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din zona cartierului Creangă, zonă care se confrunta cu probleme de infracţionalitate;
• prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi combatere a infracţionalităţii;
• îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea şi informatizarea managementului operaţional şi al resurselor necesare combaterii criminalităţii.
Prin proiect s-au realizat:
 un sistem integrat de monitorizare video compus din 48 de camere video;
 un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice.
Sistemul monitorizează obiectivele de interes public din zonă:
 Şcoala nr. 32
 Şcoala nr 41;
 Colegiul National Victor Babes:
 Parcul Motodrom
 complexul comercial Carrefour;
 complexul comercial Europa;
 Spitalul Fundeni;
 reţeaua stradală

I.3. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani. Propune 2 proiecte prioritare aflate în etapa de pre-contractare. Investiţiile vor începe în primăvara anului 2014 şi au o valoare de 4.150.871,6 EURO .

I.3.1 Proiect: <>
Valoare totală proiect: 3.334.438,30 EURO.
Obiectivul general al proiectului:
– modernizarea sistemului rutier pentru un număr de 16 străzi;
– îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pietonală şi auto, precum şi asigurarea scurgerii apelor pluviale;
– implementarea unor măsuri de îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

I.3.2 Proiect: <>
Valoare totală proiect: 816.433,30 EURO.
Obiectivul general al proiectului:
– Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din areal;
– Prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi combatere a infracţiunilor;
Vor fi amplasate 54 camere video şi va fi realizat un dispecerat de monitorizare dotat cu echipamente specifice.

II. Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Proiecte:
II.1 Proiect: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu (proiect în execuţie)
Valoare totală proiect: 10.736.220 EURO.
Prin proiect se realizează:
 Lucrări de consolidare, reabilitare termică inclusiv schimbarea acoperişului, modernizarea clădirii existente în suprafaţă de 6150 mp, demisol + P + E + M.
 Extinderea clădirii în prelungirea celei existente în suprafaţă de 465 mp, demisol + P+E+M.
 Dotarea cu echipamente didactice (dulapuri, vestiare, bănci, mese, scaune, rafturi bibliotecă, mobilier pentru cabinetul medical, maşini de spălat, frigidere).
 Crearea de noi laboratoare de informatică, precum şi echiparea cu echipamente IT a laboratoarelor de specialităţi (182 de calculatoare, 23 de videoproiectoare şi 23 de laptop-uri) .
 Conectare la reţeaua de internet de mare viteză .

II.2 Proiect: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Liceului Teoretic “C. A. Rosetti (proiect în execuţie)
Valoare totală proiect: 2.297.202 EURO.
Prin proiect se realizează:
 Consolidarea corpurilor de clădiri de la fundaţie, pereţi, până la acoperiş;
 Realizare izolaţiei acoperişului şi amenajarea de spaţii în mansardă;
 Compartimentări uşoare cu rigips în mansardă;
 Realizarea scări de acces pentru mansardă;
 Schimbarea tâmplăriei interioare cu tâmplărie naturală din lemn stratificat;
 Se înlocuieşte instalaţia de încălzire în totalitate;
 Se montează instalaţia de climatizare cu echipamentele aferente;
 Instalaţia sanitară se înlocuieşte în totalitate;
 Se reamenajează grupurile sanitare;
 Se reface instalaţia de avertizare incendiu şi hidranţi.

III. Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Valoarea proiectului este de 14.349.572 EURO.
In luna octombrie a.c. am semnat proiectul de finanţare cu fonduri europene – REGIO.
Lucrările de construcţii ce se vor realiza în cadrul proiectului constau în principal din amplasarea de echipamente de agrement:
• Roller coaster – acest echipament va reprezenta cel mai probabil principala atracţie a parcului şi totodată primul de acest gen din România.
• 3 Locuri de joacă – două locuri de joacă clasice cu leagăne şi tobogane şi un loc de joacă cu obiecte gonflabile care se vor amplasa pe pavele cauciucate.
• Casa groazei – o atracţie clasică a parcului de distracţie
• Roata mare – cu o înălţimea de 63 m, având 44 de cabine închise, cu aer condiţionat pentru a putea fi folosită atât iarna, cât şi vara.
• Lanţuri (swinger)
• Roata mică – cu o înălţime de 16 m şi cu 12 cabine închise.
• Carusel – o atracţie clasică a tuturor parcurilor de distracţie, cunoscut şi cu denumirea de Merry go Round. Acest obiectiv va avea o înălţime de 6 m şi un diametru de aproximativ 8 m.
• Maşinuţe electrice – vor fi amplasate 12 astfel de maşinuţe electrice sau Bumper Cars , adresat grupei de vârste de până la 18 ani

Dintre cele zece proiecte finanțate, proiectul ” Crearea parcului de utilitate publica Ion Creangă din Sectorul 2, implementat cu finanțare europeană – REGIO – a fost selecționat ca un exemplu de bună practică la nivel european.
In cadrul reuniunii, reprezentanții instituțiilor responsabile pentru alocarea fondurilor europene au remarcat profesionalismul demonstrat de Primăria Sectorului 2 din BUCUREŞTI care a reușit să fie printre cele mai performante instituţii în accesarea şi obținerea de fonduri de la Uniunea Europeană, având selecționate cele mai multe proiecte structurale.
Participanții la reuniune, reprezentanți ai României în Parlamentul European şi în structurile Uniunii Europene au prezentat modalităţile de abordare a perioadei de programare 2014 – 2020 pentru accesarea fondurilor europene.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.