Românii pot solicita asistență medicală într-un alt stat membru UE

Din 25 octombrie, potrivit calendarului de transpunere, România trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.

Potrivit Directivei, orice cetăţean european asigurat poate să solicite asistență medicală într-un alt stat membru UE, dacă țin cont de următoare prevedere care se menționează explicit: „pacienții ar trebui să se bucure de garantarea suportării costurilor pentru respectiva asistență, cel puțin la nivelul prevăzut pentru aceleași servicii medicale pe care le-ar fi primit pe teritoriul statului membru de afiliere“, Așadar, pacienţii români pot merge să se trateze în afara graniţelor, cum şi străinii pot veni să se trateze în spitalele din România.

Vă prezentăm mai jos principalii termeni-cheie ai Directivei, care deja au un impact major asupra modului în care sistemul sanitar românesc înțelege să se re-organizeze:

A. Asistenţă medicală transfrontalieră: asistenţa medicală furnizată sau
prescrisă într-un alt stat membru decât statul membru de afiliere.
B. Stat membru de afiliere: statul membru în care pacientul este asigurat.
C. Stat membru în care se efectuează tratamentul: statul membru pe
teritoriul căruia i se acordă pacientului asistenţa medicală.
D. Asistenţă care poate face obiectul autorizării prealabile:

1. Asistenţă care face obiectul unor cerinţe de planificare şi: (a) presupune internarea în spital a pacientului în cauză pentru cel puţin o noapte sau necesită utilizarea unei infrastructuri sau a unui echipament medical
foarte specializat şi costisitor;
2. asistenţă care implică tratamente ce prezintă un risc deosebit pentru pacient sau pentru populaţie;
3. este oferită de un furnizor de servicii medicale care ar putea genera preocupări serioase şi specifice legate de calitatea sau de siguranţa îngrijirii.

E. Motive pentru refuzarea autorizării:

1. În caz de risc privind siguranţa pacientului;
2. În caz de risc privind siguranţa publicului larg;
3. Dacă furnizorul de servicii medicale generează preocupări serioase şi specifice legate de respectarea standardelor privind calitatea îngrijirii medicale şi siguranţa pacienţilor;
4.Dacă această asistenţă medicală poate fi acordată pe teritoriul său într-un termen care este rezoanbil din punct de vedere medical;

Libertatea de circulație a pacienților este esențială iar Directiva consfințește dreptul/libertatea unui cetățean dintr-un stat membru de afiliere de a se trata într-un alt stat membru, în discuție fiind în principal dreptul la rambursarea
costurilor serviciilor medicale în contextul în care un pacient își exercită această libertate.

Așadar, așa cum spuneam și în introducerea materialului, pacienţii români pot merge să se trateze în afara graniţelor, cum şi străinii pot veni să se trateze în
spitalele din România. Ce fel de implicații va avea la nivel financiar, această
situație? Analizăm mai departe ce costuri au presupus relațiile europene din perspectivă sanitară și decontările efectuate în baza cardului european dar și a formularelor europene în anul 2012.

Potrivit informațiilor publice oferite de Casa Naționala de Asigurări de Sănătate pentru prestații medicale acordate în
baza documentelor internaționale în anul 2012 alocările bugetare respectiv cheltuielile realizate au avut în vedere 3 tipuri de decontări:

1. În cazul asiguraţilor români care au beneficiat de asistenţă medicală pe teritoriul altui stat membru UE/SEE/Elveţia, în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) sau a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului (CIP) ori în baza formularelor E 106, E 109, E 112, E 120, E121 sau a formularelor S similare, în contul caselor
de asigurări, instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă completează formularul E 125 şi îl transmite casei de asigurări de sănătate prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

2. În cazul asiguraţilor străini care au beneficiat de asistenţă medicală pe teritoriul României, în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate sau a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului, ori în baza formularelor E 106,E109, E112, E120, E121 sau a formularelor S similare, în contul instituţiei competente, formularul E125 se completează de către CAS/CNAS şi se transmite instituţiei competente prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

3. Rambursarea cheltuielilor privind serviciile medicale suportate de către asiguraţii români pe teritoriul altui stat membru UE/SEE/Elveţia.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.