Salariul mediu brut realizat a fost de 2052 lei

Ancheta asupra salariilor în luna octombrie se realizează anual, ca o cercetare statistică selectivă în întreprinderi având ca perioadă de referinţă luna octombrie. Obiectivul principal al anchetei este asigurarea informaţiilor necesare pentru estimarea indicatorilor privind:
– salariul mediu brut de bază şi realizat în luna octombrie pentru salariaţii care au lucrat întreaga lună (cel puţin 23 zile lucrătoare), cu program complet;
– salariul mediu brut şi câştigul salarial mediu brut pe ocupaţii (grupe majore şi grupe de bază) şi pe activităţi economice.
Ancheta a fost proiectată cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare şi a recomandărilor internaţionale de profil formulate de Biroul Internaţional al Muncii, astfel încât să se poată asigura comparabilitatea datelor din diferite ţări, pe activităţi economice şi ocupaţii (grupe majore şi grupe de bază).
Rezultatele detaliate ale anchetei sunt prezentate în publicaţia intitulată „Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii realizate în luna octombrie 2012”, cu termen de apariţie începutul lunii mai a.c.

Salariul mediu brut de bază în luna octombrie 2012 a fost de 1828 lei pentru salariaţii care au lucrat 23 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 2052 lei.

Efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2012 şi numărul salariaţilor care au lucrat cel puţin 23 de zile, cu program complet
Efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2012 (exclusiv unităţile din sectorul economic cu mai puţin de 4 salariaţi) a fost de 4321,0 mii persoane, bărbaţii reprezentând 53,9%. Numărul salariaţilor care au lucrat 23 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2012 a fost de 3645,1 mii persoane (84,4% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a fost de 46,6%.
Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii realizate
Repartizarea salariaţilor după salariile brute realizate arată că 5,0% din numărul salariaţilor care au lucrat cel puţin 23 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2012 au realizat sub şi la nivelul salariului minim pe economie (700 lei), 46,7% dintre salariaţi au realizat salarii brute cuprinse între 701 şi 1500 lei, 32,1% între 1501 şi 3000 lei, 11,0% au realizat salarii brute între 3001 şi 5000 lei, iar 5,2 % au realizat salarii brute de peste 5000 lei. Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 2000 lei, atât în rândul femeilor (70,1%), cât şi al bărbaţilor (65,4%).

Salariul mediu brut de bază şi realizat în luna octombrie 2012

Salariul mediu brut de bază în luna octombrie 2012 a fost de 1828 lei pentru salariaţii care au lucrat 23 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 2052 lei.
Comparativ cu anul precedent, salariul mediu brut de bază a crescut cu 6,3%, iar salariul mediu brut realizat cu 6,8%.
Salariul brut realizat în luna octombrie 2012 faţă de luna octombrie 2011 a înregistrat creşteri moderate în majoritatea activităţilor economice, cu excepţia hotelurilor şi restaurantelor          (-4,7%) şi a altor activităţi de servicii (-0,3%). Cele mai semnificative creşteri din sectorul economic (exclusiv activităţile: administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială) au fost în: activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (13,0%) şi industria extractivă (10,8%).
În ceea ce priveşte activităţile „sectorului bugetar”, începând cu 01.01.2010 s-au aplicat prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, prin care sporurile (de vechime, etc.), majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere au fost incluse în salariul de bază, în condiţiile prevăzute de lege, spre deosebire de anii precedenţi când aceste drepturi salariale erau cuprinse în salariul realizat.
Începând cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale aferente personalului plătit din fonduri publice au fost diminuate cu 25% (în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), iar începând cu ianuarie 2011 au fost majorate cu 15% (în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice). De la aceeaşi dată, conform Legii nr. 284/2010, în salariul de bază corespunzător personalului din sectorul bugetar au fost incluse „sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare”.
Începând cu luna iunie 2012 s-au aplicat prevederile O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale. În luna octombrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în toate activităţile sectorului bugetar s-au înregistrat creşteri atât ale salariului de bază cât şi ale salariului realizat, după cum urmează: în administraţie publică cu 12,5%, respectiv 12,6%, în învăţământ cu 9,1%, respectiv 9,7% şi în sănătate şi asistenţă socială cu 8,1%, respectiv 10,3%.
Salariul mediu brut realizat cuprinde pe lângă salariul de bază şi o parte variabilă compusă din sporuri şi prime acordate ca procentaj din salariu sau ca sumă fixă.
Analiza raportului dintre salariul de bază şi salariul realizat, pe activităţi, arată că cele mai mari sporuri şi adaosuri se regăsesc în activităţile economice: industria extractivă (35,5%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (28,3%), transport şi depozitare (24,6%).

Câştigul salarial mediu brut realizat de salariaţii care au lucrat cel puţin 23 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2012

Câştigul salarial mediu brut realizat de salariaţii care au lucrat cel puţin 23 de zile, cu program complet, pe total economie a fost de 2151 lei. Femeile au câştigat în medie cu 10,9% mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu brut de 2018 lei (faţă de 2266 lei al bărbaţilor). Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii brute superioare femeilor în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari diferenţe regăsindu-se în intermedieri financiare şi asigurări (38,1%), alte activităţi de servicii (33,5%), industria prelucrătoare (30,8%), comerţ (23,4%), informaţii şi comunicaţii (16,0%), învăţământ (14,0%), sănătate şi asistenţă socială (12,7%).

Distribuţia câştigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupaţii evidenţiază că salariaţii din grupa majoră 1 – membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – realizează câştigurile cele mai mari în toate activităţile (4989 lei), cu valori între 2134 lei în activităţile hoteluri şi restaurante şi 9407 lei în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări.
Cele mai mici câştiguri salariale brute se realizează în grupele majore de muncitori necalificaţi şi de lucrători în domeniul serviciilor (1092 lei, respectiv 1128 lei).

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.