Schitul Darvari, mânăstirea din centrul Capitalei

„Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și trebuie un gram de iubire ca s-o înțelegi” – Nicolae Iorga (site-ul oficial al Schitului Darvari)

Schitul Darvari a fost ctitorit în anul 1834, de către Mihail Darvari și soția sa Elena, născută în familia Buzeștilor, care au cumpărat de la ctitorii Bisericii Icoanei un teren în spatele acestei biserici. Aici, ‘cu cheltuiala dumnealui căminarului Mihalache Darvari, în zilele Măriei Sale Domnului Alexandru Ghica-Voievod, în 1834 August 10’ — cum arată pisania de la intrare — a fost zidită o mică biserică din lemn, fără turlă, cu hramul Învierii Sfântului Lazar, al Sfinților Împărați Constantin și Elena și al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ca loc de rugăciune pentru membrii familiei și apropiații acestora. Curtea bisericuței a fost împrejmuită cu ziduri groase și înalte, iar în partea de nord și de vest au fost construite chilii, pentru adăpostirea preoților ce aveau să slujească în noul lacaș.

Prima obște monahală s-a înfiripat aici un an mai târziu, în 1835, când 12 călugărițe au fost aduse la schit, pentru a săvârși slujbele mânăstirești. Maica Sofia a fost prima stareță de la Darvari și a condus obștea între 1835 și 1846 și, mai apoi, între anii 1854 și 1859. În tot acest timp, slujeau aici preoți de mir.

În urma adoptării Legii pentru secularizarea averilor mănăstirești, în decembrie 1863, prin coroborare cu Decretul organic pentru reglementarea schimei monahiceștii (Legea călugăriei) din 6/18 decembrie 1864, potrivit căruia, în afara candidaților cu studii teologice superioare, accesul la viața monahală pentru bărbații sub 60 de ani și pentru femeile sub 50 de ani era oprit, situația obștilor monahale s-a agravat până acolo că numărul viețuitorilor s-a redus drastic. Drept urmare, în 1865, obștea monahală de la Darvari a fost desființată, iar schitul a fost închis.

O nouă perioadă a început la Darvari în 1869, când călugării români de la Schitul Prodromul din Muntele Athos, au primit îngăduința familiei ctitorilor de a se adăposti aici, în trecerea lor prin București, unde veneau deseori pentru strângerea de ajutoare. În schimb, călugării se obligau să săvârșească sfintele slujbe.

În perioada monahilor atoniți, viața la Schit a dobândit o vigoare nouă. Pe lângă slujbele după tipic athonit, călugării au organizat aici o mică editură misionară și o făbricuță de lumânări pentru nevoile proprii. Printre viețuitorii schitului se aflau duhovnici înțelepți, dar și psalți pricepuți, precum părintele ieromonah Dometie Ionescu, ucenicul schimonahului Nectarie, protopsaltul Sfântului Munte. Părintele Dometie a și tipărit în anul 1909 o Antologie, în care a adunat mai multe cântări psaltice și cântece de stea, de o frumusețe aparte. Tot el a tipărit în anul 1898 și o Antologie de cântări compuse sau traduse de Nectarie Protopsaltul.

Primul stareț din perioada călugărilor atoniți la Darvari a fost schimonahul Isaia, căruia i-a urmat arhimandritul Simeon Ciumandra până în 1959. Părintele Simeon Ciumandra era un om duhovnicesc, cu înalte preocupări culturale, foarte apreciat și căutat de însemnate personalități ale timpului; poetul Tudor Arghezi, sculptorul Gheorghe Anghel și mulți alții deseori puteau fi văzuți intrând la chilia starețului.

În 1894, la cererea mitropolitului Ghenadie Petrescu, familia ctitorului face reparațiile necesare pentru buna funcționare a vieții monahale în acest așezământ. Nicolae Darvari, epitropul schitului în acea vreme, repară biserica adăugându-i o turlă și un pridvor, pentru înfrumusețare și mai mult loc pentru credincioși.

Vechiul locaș este înlocuit între anii 1933 și 1934 de către generalul de divizie Mihail Darvari — nepotul ctitorului, care construiește biserica în forma sa actuală, ce îmbină armonios stilul oltenesc cu cel muntenesc bisericesc, și tot el înnoiește chiliile de lângă biserică. Planurile de construcție aparțin arhitectului Gheorghe Simotta, iar pictura interioară în frescă, pictorului Iosif Keber.

În 1959, schitul este închis și devine biserică de mir ca filie a Bisericii Icoanei. Cei 13 călugări viețuitori aici, împreună cu starețul lor, părintele Simion Ciumandra, sunt mutați cu forța la Mânăstirea Cernica.

După 1989, la Schitul Darvari au loc lucrări de restaurare a picturii deteriorate, însărcinat cu supravegherea acestora fiind părintele Sofian Boghiu, starețul Mânăstirii Antim. Prezența acestuia a adăugat schitului un spor de pace și duhovnicie.

În 1992, Schitul Darvari cu întreg complexul de clădiri din jur, a fost declarat ‘monument istoric’ de către Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice.

Schitul Darvari redevine așezământ monahal, la 31 martie 1996, prin purtarea de grijă a patriarhului Teoctist. Părintele Ambrozie Meleaca este chemat de la Mânăstirea Crasna, din Prahova și devine primul stareț după 1989, organizând aici din nou viața monahală.

Până în anul 2002 sunt refăcute chiliile deteriorate de pe partea sudică, reîncadrându-se cu grijă în noul ansamblu și clopotnița, reconstruită după planurile originale făcute de arhitectul Gheorghe Simotta.

Acest corp, opera iscusitului arhitect profesorul Nicolae Vlădescu, cuprinde 9 chilii pentru monahi, trapeza, clopotnița, magazinul și un mic paraclis de rugăciune.
Din anul 2007, stareț al așezământului monahal de la Darvari este părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie.

În 8 noiembrie 2011, la sărbătorirea celui de-al doilea hram al bisericii, cel al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, patriarhul Daniel a săvârșit slujba de resfințire a picturii bisericii, a catapetesmei și a fost sfințită noua raclă de argint unde sunt așezate părticele din sfintele moaște, care a fost confecționată la atelierele Patriarhiei Române. Tot în aceeași zi au fost binecuvântate amplele lucrări de restaurare din ultimii ani.

Schitul Darvari îi are ca ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena.

Sursa text: AGERPRES

Foto: schituldarvari.ro

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.