Seminar internaţional dedicat copiilor vulnerabili

În vederea accelerării procesului de tranziție de la îngrijirea bazată pe instituții la serviciile bazate pe familie și comunitate prin folosirea fondurilor structurale și a altor instrumente financiare ale Uniunii Europene, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, în parteneriat cu Grupul European de Experți (EEG), UNICEF România şi Hope and Homes for Children România au organizat miercuri, 2 octombrie 2013, un seminar internațional.
În cadrul evenimentului, reprezentanţi ai Comisiei Europene – DG Employment, Social Affairs and Inclusion şi DG Regio, precum şi experţi ai European Expert Group (EEG), dar şi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private din România au prezentat exemple de bună practică şi lecţii învăţate din experienţa programului de finanțare prin fonduri structurale aferent perioadei 2007 – 2013 și au contribuit la promovarea unei viziuni de ansamblu privind dezinstituţionalizarea.
„Locul copilului este în familie şi nu într-o instituţie, oricât de bine ar arăta aceasta. Acesta este motivul pentru care, încă de la începutul reformei în domeniul protecţiei copilului, dezideratul nostru principal a fost închiderea instituţiilor mari şi asigurarea bunăstării copiilor aflaţi în îngrijirea statului. Cu toate acestea, este de datoria noastră să continuăm să prevenim separarea de familie, în mod special prin dezvoltarea serviciilor comunitare. Numai prin servicii comunitare bine organizate și eficiente, familia poate avea un sprijin real în creşterea şi îngrijirea copiilor”, a declarat dna. Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Fondurile structurale, în special Fondul Social European (FSE) și Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), pot juca un rol crucial în sprijinirea reformelor politicilor statelor membre față de dezinstituționalizare și dezvoltarea serviciilor bazate pe familie și comunitate.
Este nevoie de accelerarea absorbției fondurilor europene pentru investiții sociale, inclusiv pentru dezinstituționalizare.
„După două decade de progres semnificativ, acest seminar este o oportunitate pentru toți actorii din România să accelereze procesul de dezinstituționalizare al copiilor. Una dintre prioritățile din România și din regiune este aceea ca niciun copil sub vârsta de trei ani să fie într-o instituție”, a subliniat dna.Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România. „Noi credem că fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu familial. Fondurile europene pot și trebuie să fie folosite pentru a investi în copii și pentru a rupe cercul dezavantajelor și al sărăciei”, a adăugat dna. Sandie Blanchet.
Investiția în serviciile bazate pe comunitate este în interesul superior al copilului și în beneficiul adulților pentru a preveni separarea lor de familie și comunitate și este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor. De aceea, este important să crească finanțarea serviciilor alternative (de exemplu, asistenți maternali, case de tip familial, îngrijire din partea familiei extinse) la nivel local. Pe termen mediu și lung, investiția în servicii bazate pe comunitate va duce la scăderea costurilor în ceea ce privește îngrijirea bazată pe instituții.
„Deja în Declarația Comună publicată în noiembrie 2012, la capitolul Incluziune Socială, Comisia a indicat faptul că tranziția de la servicii bazate pe instituții la servicii bazate pe comunitate, pentru copii, persoane cu dizabilități și probleme de sănătate mentală, precum și persoanele vârstnice reprezintă o prioritate de investiție și trebuie să fim siguri că acest obiectiv va fi atins”, a declarat dl. Philippe Hatt, Head of Unit Romania, Bulgaria and Malta, DG Employment, European Commission.
Prioritatea în următorii ani trebuie să fie scăderea numărului de persoane aflate în instituții, în special a numărului de copii.
„Pentru a avea servicii care respectă în întregime drepturile tuturor oamenilor, guvernele trebuie să folosească cât mai bine cu putință fondurile europene pentru a sprijini tranziția de la îngrijirea bazată pe instituții la serviciile bazate pe familie și comunitate, inclusiv investiția în sprijinirea familiei”, este de părere dl. Jean-Claude Legrand, Co-chair of the European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care.
Seminarul Internaţional privind tranziția de la îngrijirea bazată pe instituții la serviciile bazate pe familie și comunitate are loc la momentul oportun deoarece România este în curs de dezvoltare a unor strategii naționale în contextul negocierii noului ciclu de finanțare 2014 – 2020. Pentru ca eforturile în ceea ce privește dezinstituționalizarea să se bucure de succes este nevoie de un angajament din partea tuturor structurilor guvernamentale, precum și a societății civile.
„Două sunt transformările de paradigmă necesare și realizabile în sistemul de asistență socială: prima e trecerea de la un sistem care intervine doar asupra copilului, la unul de natură să-și asume copilul și familia sa, prin prevenirea separării. A doua e trecerea de la un sistem bazat pe așa-zisa îngrijire în instituții – în fond, perpetuarea conștientă a abuzului asupra celor care au neșansa să se afle în instituții – la cea în medii familiale. Pentru că efectele instituționalizării asupra ființei umane sunt catastrofale și nici pentru copii, nici pentru adulți, viața trăită în afara mediului familial nu duce la incluziune socială, ci doar la marginalizare și la inadaptabilitate. Încrederea în noi, stima de sine și puterea de a fi activi în societate le avem datorită susținerii, afecțiunii și aprecierii de acasă, din familie.”, consideră dl. Ștefan Dărăbuş – Director Național al HHC România.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.