SUB EGIDA ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA: CONFERINŢA NAȚIONALĂ „CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ÎN SERVICIUL DEZVOLTĂRII DURABILE”

În perioda 20-22 septembrie 2018, s-a desfășurat, laTârgovişte, Conferinţa națională științifică  a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România „Cercetarea ştiinţifică în serviciul dezvoltării durabile”, manifestare academică de elită organizată în colaborare cu Arhiepiscopia Târgoviștei, Universitatea Valahia și Institutul de Cercetare Științifică Tehnologică Multidisciplinară – ICSTM. La eveniment, au participat membri ai corpului academic, cadre didactice universitare, cercetători științifici, oameni de cultură, doctoranzi. Conferința face parte din programul de manifestări științifice al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, un program complex, în care se detașează două evenimente fundamentale: conferința de primăvară și conferința de toamnă. Dat fiind faptul că ne aflăm într-un an special, 2018, Conferința de la Târgoviște s-a desfășurat sub auspiciile Centenarului Marii Uniri, unele dintre contribuțiile științifice fiind legate tematic de acest eveniment cardinal al istoriei și devenirii românești.

Conferința a avut o largă acoperire științifică, integrând, prin secțiunile din structura sa, domenii fundamentale ale științei și cunoașterii: Științe exacte, Biologie, Medicină, Ştiințe Inginereşti și Științe agricole, Economie si dezvoltare durabilă, Filosofie, Psihologie și Teologie, Istorie și Științe Militare. În cadrul manifestării, au fost comunicate aproximativ 150 de lucrări, articole, studii și cercetări, unele de mare anvergură și complexitate, contribuții științifice originale la domeniile de specialitate. Lucrările comunicate vor fi editate în volumul de proceedings al Conferinței, sub auspiciile AOSR. Un eveniment aparte l-a constituit momentul editorial, organizat de Secția de Filosofie, Psihologie, Teologie și Jurnalism, în cadrul căruia au avut loc lansări de carte.

Cu privire la semnificația și importanța Conferinței, Gen.(r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Președintele de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a declarat: „Este o onoare și o bucurie pentru noi să dedicăm Conferința Centenarului Marii Uniri. Celebrăm astfel, într-un mod specific mediului academic, acest eveniment măreț al istoriei noastre. Conferința noastră este un omagiu adus istoriei și, în același timp, judecând după numărul și valoarea lucrărilor, o contribuție substanțială la fiecare dintre domeniile științifice abordate. Prin această manifestare de excelență, afirmăm importanța inteligenței, creativității și originalității în dezvoltarea țării.” Cu același prilej, președintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a afirmat: „Academia noastră este profund ancorată nu numai în actualitatea și evoluțiile științei, ci și în realitatea țării și a societății românești. Abordăm activitățile de cercetare științifică atât din perspectivă teoretică, cât și dintr-una practică, orientată către rezultate. Celebrând Centenarul Marii Uniri, este bine să reflectăm la rolul pe care l-au jucat elitele inteligenței românești, mă refer la membri ai Academiei Române, la profesori universitari și cercetători, la oameni de știință și de cultură, la artiști, în edificarea țării, în fondarea României Moderne, în înfăptuirea Marii Uniri, în dezvoltarea ulterioară a României Mari. Elitele au avut un aport fundamental în acest proces al dezvoltării. Prin această Conferință și prin tot ceea ce întreprinde, Academia Oamenilor de Știință din România se străduiește să-și aducă propria contribuție la dezvoltarea durabilă a țării și afirmarea ei în Uniunea Europeană ca o țară puternică, cu un potențial fabulos de inteligență.”

***

Cu titlu de exemplu, fără a epuiza lista, reproducem o parte dintre titlurile lucrărilor prezentate în cadrul Conferinței „Cercetarea ştiinţifică în serviciul dezvoltării durabile”, pentru fiecare secțiune:

 •  MATEMATICĂ: Prof. univ. dr. Aurelian CERNEA, Universitatea din Bucureşti, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, TRAIAN LALESCU – Personalitate de excepţie a matematicii din România; CS1 Dr. Dan TIBA, Institutul de Matematica, Academia Română, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, DIMITRIE POMPEIU; Prof. univ. dr. Vasile BERINDE – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, Fascinaţia operatorilor demicontractivi. In Memoriam Profesor ŞTEFAN MARUSTER (1937-2017); Prof. univ. dr. C. UDRIŞTE, Facultatea de Științe Aplicate, Catedra de Matematică-Informatică, Universitatea Politehnică București, Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania, Prof.univ. dr. M. FERRARA, Departamentul SSGES, Universitatea Mediterranea din Calabria, Italia, Prof.dr. D. ZUGRĂVESCU, Catedra de geodinamică a UNESCO, Institutul de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu”, București, Membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania, Dr.Ing. F. MUNTEANU, Catedra de geodinamică a UNESCO, Institutul de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu”, București, Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania, Prof.univ. dr. I.TEVY, Facultatea de Științe Aplicate, Catedra de Matematică-Informatică, Universitatea Politehnică București,Originea matematică  a găurilor negre economice 5D;
 • FIZICĂ: Prof. univ. dr. Victor CIUPINA, Universitatea Ovidius din Constanta, Membru titular Fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania, Preşedintele Filialei AOSR Constanţa, Sinteza şi caracterizarea nanostructurilor multistrat de Carbon-Titan; Dr. Mihail MIREA – Institutul de Fizica şi Inginerie Nucleara Horia Hulubei, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Excitări uniparticulă în dezintegrarea alfa; Cs. dr. Elena Daniela CHELARESCU, Academia Oamenilor de Ştiintă din România, Departamentul de Cercetare, Conf. univ. dr.Claudia STIHI, Universitatea Valahia Târgovişte, Inst. de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară al UVT, Prof. univ. dr. Cristiana RĂDULESCU, Universitatea Valahia Târgovişte, Inst. de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară al UVT, Radu ANDREI, Institutul Naţional de C&D pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele, Cs.dr. Ioana Daniela DULAMĂ, Universitatea Valahia Târgovişte, Inst. de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară al UVT, PIXE cu fascicul exterior (cu fascicul în aer) aplicat în studiul metalelor grele din probe de mediu – bioindicatori; Dr. Ing. Alexandru-Octavian PAVELESCU / IFIN-HH, AOSR, Dr. Fiz. Carmen TUCA / IFIN-HH, Coordonator (mentor): Prof. univ. Dr. Margarit PAVELESCU, Membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, Preşedintele secţiei de Fizică a AOSR, Evaluarea inventarelor de activitate a deşeurilor radioactive de aluminiu şi grafit rezultate din dezafectarea reactorului de cercetare de tip VVR-S al IFIN – HH Evaluation;
 • BIOLOGIE:  Prof. univ. dr. Gogu GHIORGHIȚĂ, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Preşedintele Filialei AOSR din Piatra Neamț, GEORGE EMIL PALADE – ilustru biolog al secolului al XX-lea; Prof. Dr. Erika SCHNEIDER-BINDER, KIT, Universitatea Karlsruhe/Germania, Institutul de Geografie şi Geoecologie – Sectia Institute for wetlands ecology/Prof. asoc. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Cercetarea ştiinţifică în domeniul botanică şi fitocenologie în anii centenarului 1918-2018; Prof. univ. dr. Gheorghe MUSTAŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Prof. univ. dr. Mariana MUSTAŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centenarul Şcolii de Entomologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Drd. Irinel Gabriel PROCA, Facultatea de Biotehnologii, USAMV Bucuresti, Prof. Univ. Dr. Ștefana JURCOANE, Facultatea de Biotehnologii, USAMV Bucuresti, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, Conf. Dr. Florentina MATEI, Facultatea de Biotehnologii, USAMV Bucuresti, Asist. Dr. Camelia Filofteia DIGUTA, Facultatea de Biotehnologii, USAMV Bucuresti, Conservarea prin liofilizarea a tulpinii de biocontrol Bacillus amyloliquefaciens L24.5.16;
 • MEDICINĂ: Prof. Habil. Dr. Dan RIGA, Prof. Habil. Dr. Sorin RIGA, Prof. Dr. Ion ŢINTOIU Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia de Ştiinţe Medicale din România, Gen(r) Prof. DrHC. Dr. Vasile CÂNDEA – ReFondatorul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – AOSR; Prof. Dr. Marius BOJIŢĂ, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca , Marea Unire 1918 şi Iuliu HAŢIEGANU;  Prof. univ. Dr. Dan MISCHIANU, UMF Carol Davila, Clinica de Urologie SUUMC, Bucuresti, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, Marele Război, medicii militari români şi Marea Unire; Ioan Valentin MATEI (1,2), Ioana Raluca FLOREA (1,2), Veronica Mădălina ILIE (1,2), Răzvan IACOB (2,3), Irit MEIVAR-LEVY (1,4), Daniela LIXANDRU (2,5), Constantin IONESCU-TÎRGOVISTE (1), Radu ALBULESCU (1), Simona Olimpia DIMA (1,2,3), Cristiana TĂNASE (1), Irinel POPESCU (1,2,3), Sarah FERBER (1,4) (1.Dia-Cure, Acad. Nicolae Cajal Institute of Medical Scientific Research, Titu Maiorescu University Bucharest, 2.Center of Excellence in Translational Medicine, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, 3.Center of Digestive Diseases and Liver Transplantation, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, 4.The Sheba Regenerative Medicine, Stem Cell and Tissue Engineering Center, Sheba Medical Center, TelHashomer, 5.Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest), Transdiferenţierea endocrin-pancreatică a celulelor hepatice de la donatori diabetici in vitro şi tentarea modulării epigenetice a procesului; CS II Dr. Magdalena BUDISTEANU, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Bucureşti;   Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Victor Babes”, Bucureşti; Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti, CS III Sorina Mihaela PAPUC, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeş”, Bucureşti, Acad. Prof. Dr. Dan RIGA, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia de Ştiinţe Medicale, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Bucureşti, CSII Dr. Aurora ARGHIR, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeş”, Bucureşti; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Acad. Prof. Dr. Sorin RIGA, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia de Ştiinţe Medicale,   Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Bucureşti, Sindromul Floating-Harbor – cauză genetică rară de statură mică şi retard de limbaj;
 • ȘTIINȚE INGINEREȘTI: Prof. dr.ing. ANDEA Petru, Universitatea Politehnica Timișoara, Membru titular Fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România, Prof. univ. dr. LILE Ramona, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, Prof.dr.ing. Sorin MUŞUROI, Universitatea Politehnica Timișoara, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România,Actualitatea reflecţiilor politice ale lui TRAIAN VUIA; Ş.l.dr.ing. Alexandru-Ionuţ CHIUŢĂ, UPB – Facultatea de Energetică, DPUE, Ing. Daniel BOŢOAGĂ, SC Prime Teh – tehnologii alternative şi neconvenţionale, Prof. dr. ing. Ion N. CHIUŢĂ, AOSR, Preşedinte secţia Ştiinţe tehnice, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Contribuţii româneşti la dezvoltarea ingineriei mediului. Creativitate inginerească; Dr. Vlad MĂRĂZAN, Universitatea Politehnica Timișoara, Dr. Cristian NICHITA, CMR Banat – Crișana, ANM, Îmbunătăţirea prognozelor meteorologice folosind radarul Doppler;  Prof.dr.ing. Miron ZAPCIU, AOSR / Universitatea POLITEHNICA din București, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România, Dr.ing. Daniel Petru GHENCEA, SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL Pitești, Șef lucr.dr.ing. Daniela Ioana TUDOSE, Universitatea POLITEHNICA din București, Dr.ing. Mihail Șerban SINDILE, Academia Oamenilor de Știință din România, Dr.ing. Alexandru Daniel TUFAN, Universitatea POLITEHNICA din București, Predicţia parametrilor unui sistem mecanic prin aplicarea metodei reţelelor neuronale artificiale;
 • ȘTIINȚE AGRICOLE: Prof. univ. dr. ing. Dan SCHIOPU, Membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Ing. drd. Lăcrămioara ZAPCIU, CNSSA, AOSR, Dr. Cristina BUNGĂRDEAN, CNSSA, AOSR, Ec. dr. Ştefan BLACIOTI, CNSSA, AOSR, Dr. ing. Camelia PETRESCU, AOSR, Universitatea Titu Maiorescu, Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, Dr. Ing. Mihai SINDILE, AOSR, Informarea consumatorului privind prevenirea consumului de produse alimentare falsificate; Drd. Nicu Alin FARCUȚ, Universitate de Vest din Timisoara, Dr. Bogdan BAZGĂ, Expert national securitate alimentară, Drd. Aurelian Vasile CHIRA, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Securitatea alimentară – o componentă principală a dezvoltării durabile a României;
 • ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE şi SOCIOLOGICE: Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU, Academia de Studii Economice din București, Academia Oamenilor de Știință din România, Membru Titular, NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN şi Legea Entropiei; Prof. univ. Dr. Nicolae DĂNILĂ, Membru Titular al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, ŞTEFAN I. DUMITRESCU – un important reprezentant al şcolii economice româneşti; Prof. univ. Dr. ing. Doina BANCIU, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știinţă din România (1)(2), Dr. Victor VERVERA (1)(2), Dr. Mihail DUMITRACHE (2) (1.Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, 2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică), Portalul Ro-100, un sistem în dezvoltare continuă; Prof. univ. dr. DHC Ion PETRESCU, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, Modelul românesc de management;
 • ECONOMIE-DEMOGRAFIE-EDUCAŢIE: Prof. univ. dr. Angelica BĂCESCU-CĂRBUNARU, Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România: Interdependenţa dintre demografie şi creşterea economică;
 • DEZVOLTARE DURABILĂ. CIVILIZAŢIE: Conf. univ. dr. Gheorghe IONAȘCU, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru Comitet național MAB (Omul și biosfera) UNESCO, Sarcinile ştiinţei pentru dezvoltarea durabilă;
 • FINANŢE-CONTABILITATE: Doctorand Silviu Constantin NASTASIA, Universitatea Valahia din Târgoviște, Doctorand Diana Elena TOMA (NASTASIA), Universitatea Valahia din Târgoviște, Producerea informaţiilor contabile în companiile din România;
 • TEOLOGIE: Prof. univ. dr. NIFON MIHĂIŢĂ, Arhiepiscop și Mitropolit, Universitatea Valahia Târgoviște, Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Principii etice ale cunoaşterii şi cercetării din perspectiva creștină; Lect. Dr. Adrian IGNAT, Universitatea Valahia Târgoviște, Facultatea de Teologie și Științele Educației, Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la realizarea unităţii naţionale a poporului român;
 • FILOSOFIE: Profesor univ. dr. HC Angela BOTEZ, Membru titular şi Preşedinte al secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism, Victor BOTEZ, Academia Oamenilor de Știinţă din România, Perspective ale filosofilor români despre identitatea naţională şi sufletul românesc (Drăghicescu, Xenopol, Rădulescu-Motru, Lucian Blaga, D.D.Roşca, Emil Cioran, P.P. Negulescu); Prof. univ. dr. Ioan N. ROȘCA, Membru onorific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Contribuţii româneşti în domeniul filosofiei istoriei în perioada pregătitoare şi de consolidare a Marii Uniri;  CSII dr. Henrieta Anișoara ȘERBAN, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Pagini din gândirea feministă românească la „momentul” Marii Uniri – ADELA XENOPOL, CALYPSO BOTEZ, SOFIA NĂDEJDE; Cercetător științific III, dr., Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale ”Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București, Viorella MANOLACHE, Reactivarea ontică a “marilor orientări”: România 1918-2018;
 • ISTORIE: Prof. univ. dr. Ion SOLCANU, membru titular AOSR, președintele Secției Istorie-Arheologie, Univ. Al.I. Cuza Iași,  Conflicte armate şi sechestrări de unități militare româneşti în zona Mihăileni – Dorohoi la retragerea trupelor ruse de pe front; Prof. univ. dr. Radu Ştefan VERGATTI, Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Unirea Bucovinei cu Regatul României;
 • ȘTIINȚE MILITARE:  General-maior (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU, Membru titular al AOȘR, Membru în Consiliul Onorific al AOȘR, Secretar Științific al Secției de Științe Militare, Apărarea naţională şi dezvoltarea durabilă; Profesor Dr. Teodor FRUNZETI Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Preşedintele secţiei de Ştiinţe Militare a AOSR, Cercetator principal 1 Dr, Ing. Mihail Liviu COSEREANU, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Cercetator principal II Dr. Ing. Tiberius TOMOIAGA ACTTM, Minimizarea riscurilor, factor determinant în funcţionalitatea infrastructurilor critice; Viceamiral (r) prof. univ. dr. Ion PLAVICIOSU, Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Evoluţia tehnologiilor militare în condiţiile dezvoltării durabile.

În cadrul momentului editorial, LANSARE DE CARTE, organizat cu aportul direct al Secției de Filosofie, Psihologie, Teologie și Jurnalism (Președinte: Prof. univ. dr. Angela Botez), au fost prezentate publicului următoarele lucrări: CS II Dr. Viorella Manolache, Political Phylosophy in motion, CS II Dr. Gabriel NAGÂȚ, Ştiinţele sociale şi angoasa legitimităţii, Prof. univ. dr. Ioan Roşca, Repere ale filosofiei româneşti. De la Dimitrie Cantemir la Constantin Noica, Ioan Lazăr, Formalismul. Ştiinţa poetică a artei filmului, CSII dr. Henrieta Şerban, Forme simbolice şi reprezentări ale fenomenelor socio-politice.

Programul integral al Conferinței poate fi consultat la adresa: http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAM-si-VOLUM-REZUMATE-Conferin%C8%9Ba-Targoviste-2018.pdf

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.