UE: Pachet de măsuri în domeniul schimbărilor climatice şi asigurării contra dezastrelor naturale

Comisia Europeană a prezentat un pachet care constă în doua părți. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice stabilește un cadru și mecanisme pentru creșterea nivelului de pregătire al UE pentru impacturile climatice actuale și viitoare. De asemenea, printr-o măsură conexă, Comisia a adoptat o Carte verde privind asigurările în contextul dezastrelor naturale și al celor provocate de om.

Această consultare publică lansează o amplă dezbatere privind disponibilitatea și caracterul adecvat al opțiunilor de asigurare existente.

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial trebuie să rămână principala noastră prioritate pentru a limita încălzirea globală la mai puțin de 2 °C și a evita schimbări climatice periculoase. Dar efectele negative ale schimbărilor climatice sunt acum tot mai evidente în Europa. Adaptarea la aceste schimbări este una dintre cele mai fundamentale provocări cu care se confruntă dezvoltarea teritorială în Europa. Strategia noastră va ajuta factorii de decizie europeni să aleagă cele mai bune soluții în beneficiul cetățenilor lor, stimulând creșterea economică și ocuparea forței de muncă și prevenind, pe termen mai lung, costuri umane, economice și de mediu care ar putea fi foarte ridicate.”

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Catastrofele naturale și cele provocate de om sunt tot mai numeroase, în vreme ce capacitatea sectorului asigurărilor de a asigura populația împotriva lor nu este pe deplin utilizată. Trebuie căutate soluții la nivel european pentru a elimina această discrepanță și trebuie găsite mijloace comune de prevenire și modalități de sensibilizare în rândul cetățenilor și al companiilor. Cartea verde lansează o dezbatere importantă referitoare la aceste chestiuni și ne va oferi, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra situației din diferitele state membre.”

Kristalina Georgieva, comisarul european pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacție la situații de criză, a afirmat: „Polițele de asigurare bine concepute pot funcționa și ca un instrument bazat pe piață menit a descuraja comportamentele riscante și a promova conștientizarea riscurilor, precum și a integra imunizarea împotriva dezastrelor în deciziile economice și financiare.”

Strategia se concentrează asupra a trei obiective cheie

Promovarea luării de măsuri de către statele membre: Comisia va încuraja toate statele membre să adopte strategii de adaptare cuprinzătoare (în prezent, 15 state membre au strategii) și va oferi finanțare pentru a le ajuta să-și consolideze capacitățile de adaptare și să ia măsuri. De asemenea, Comisia va sprijini adaptarea în marile orașe prin lansarea unui angajament voluntar bazat pe inițiativa Convenția Primarilor.
Măsuri de imunizare la schimbările climatice la nivelul UE, prin promovarea în si mai mare măsură a adaptării în sectoare vulnerabile cheie, precum agricultura, pescuitul și politica de coeziune, prin garantarea faptului că infrastructura Europei devine mai rezistentă și prin promovarea încheierii de asigurări împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.
Luarea deciziilor în mai bună cunoștință de cauză, prin abordarea lacunelor de cunoștințe în ceea ce privește adaptarea și prin dezvoltarea ulterioară a Platformei europene pentru adaptarea la schimbările climatice (Climate-ADAPT) ca ghișeu unic pentru informațiile privind adaptarea în Europa.
Crearea de locuri de muncă, reducerea costurilor

Strategia pune un accent puternic asupra unor opțiuni de adaptare care presupun costuri reduse, sunt bune deopotrivă pentru economie și pentru climă și sunt potrivite din diverse motive. Strategia va promova creșterea economică durabilă, va stimula investițiile rezistente la schimbările climatice și va crea noi locuri de muncă, în special în sectoare precum construcțiile, gospodărirea apelor, asigurările, tehnologiile agricole și gestionarea ecosistemelor.

Estimările privind costurile și beneficiile viitoare indică faptul că fiecare euro cheltuit pentru protejarea împotriva inundațiilor ar evita șase euro de costuri generate de daune. Între 1980 și 2011, inundațiile au ucis peste 2 500 de persoane, au afectat peste 5,5 milioane de persoane și au generat pierderi economice directe de peste 90 miliarde EUR. Costul minim al neadaptării la schimbările climatice este estimat la 100 de miliarde EUR pe an în 2020 și la 250 de miliarde EUR în 2050 în întreaga UE.

Cartea verde privind asigurarea împotriva dezastrelor

Ca multe alte regiuni ale lumii, Uniunea Europeană este vulnerabilă la aproape toate tipurile de dezastre naturale, care nu provoacă doar pierderi de vieți omenești, ci și daune în valoare de miliarde de euro în fiecare an, afectând stabilitatea și creșterea economiei. Dezastrele pot avea efecte transfrontaliere și pot chiar amenința întregi zone din țările învecinate. Chiar și în cazurile în care dezastrele majore sunt concentrate la nivel local, dacă nu există o acoperire adecvată a costurilor prin asigurări, atunci statele membre pot avea de suportat poveri fiscale semnificative, care ar putea genera dezechilibre interne și externe. Așadar, aceasta este o chestiune importantă pentru cetățenii, companiile și guvernele din întreaga Uniune.

Cartea verde adresează o serie de întrebări referitoare la caracterul adecvat și la disponibilitatea unor asigurări corespunzătoare împotriva dezastrelor. Obiectivul este acela de a crește gradul de conștientizare și de a evalua dacă măsurile la nivelul UE ar putea sau nu fi adecvate și dacă ar oferi garanția îmbunătățirii pieței asigurărilor împotriva dezastrelor în Uniunea Europeană. Mai în general, acest proces va extinde, de asemenea, baza de cunoștințe, va contribui la promovarea asigurărilor ca instrument de gestionare a dezastrelor și va facilita astfel trecerea spre o cultură generală a prevenirii și atenuării riscului de dezastre.

Etapele următoare

Comunicarea care prezintă strategia de adaptare este transmisă celorlalte instituții ale UE, care sunt invitate să se pronunțe. La 29 aprilie, la Bruxelles, Comisia va organiza o conferință cu părțile interesate în ceea ce privește strategia.

Consultarea publică privind cartea verde se desfășoară până la 30 iunie 2013. După examinarea reacțiilor primite, Comisia va stabili acțiunile subsecvente pe care le consideră a fi cele mai adecvate, care ar putea lua diverse forme, legislative și nelegislative.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.