UE vrea mai multe investiții sociale din partea statelor membre

Statele membre trebuie să acorde prioritate investițiilor sociale, să-și modernizeze sistemele de protecție socială, respectiv să existe strategii mai performante de incluziune activă și o utilizare mai eficientă și mai rentabilă a bugetelor sociale.

Acestea sunt principalele recomandări ale Comisiei Europene, transmise statelor membre UE, la capitolul investiții sociale în favoarea creșterii economice și a coeziunii, lansând totodată o serie de orientări privind cele mai bune modalități de a utiliza ajutorul financiar european alocat prin Fondul social european pentru îndeplinirea acestor obiective. Comisia va monitoriza îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanțele sistemelor de protecție socială ale statelor membre individuale și va formula, acolo unde este cazul, recomandări specifice fiecărei țări.

Potrivit comisarului european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune socială, László Andor, „investițiile sociale sunt esențiale dacă dorim să ieșim din criză mai puternici, mai solidari și mai competitivi”. În opinia oficialului european, în limita constrângerilor bugetare actuale, statele membre trebuie să-și orienteze investițiile către capitalul uman și coeziunea socială. „Acest lucru este foarte important dacă dorim să realizăm progrese reale în ceea ce privește atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Investițiile sociale realizate astăzi ajută statele membre să evite plata unei facturi financiare și sociale mult mai mari mâine”, mai spune Andor.

Pachetul privind investițiile sociale, prezentat de Comisie, le oferă statelor membre orientări în ceea ce privește elaborarea de politici sociale mai rentabile și mai eficiente ca răspuns la problemele majore cu care se confruntă în prezent. Printre acestea se numără dificultățile financiare serioase, creșterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și nivelurile record ale șomajului, în special în rândul tinerilor. La acestea se adaugă îmbătrânirea societății și scăderea populației de vârstă activă, ceea ce pune la încercare sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor sociale naționale.

Pachetul privind investițiile sociale include o recomandare a Comisiei privind lupta contra sărăciei infantile, în care se propune o politică integrată de investiții sociale în favoarea copiilor. Investițiile în copii și în tineri sunt deosebit de eficiente în ceea ce privește stoparea ciclurilor sărăciei și excluziunii sociale care afectează generații succesive și îmbunătățirea oportunităților pe care persoanele le vor avea în cursul vieții.

Pachetul privind investițiile sociale este un cadru strategic integrat care ia în considerare diferențele sociale, economice și bugetare dintre statele membre, concentrându-se pe:

– adaptarea sistemelor de protecție socială la nevoile persoanelor care trec prin etape critice ale vieții lor; trebuie să se ia măsuri suplimentare pentru a reduce riscul de excluziune socială și a evita astfel costuri sociale mai mari în viitor.

– politici sociale simplificate și mai bine orientate, vizând crearea unor sisteme de protecție socială adecvate și sustenabile; unele țări au în domeniul social rezultate mai bune decât altele, în ciuda faptului că dispun de bugete similare sau mai mici, ceea ce demonstrează că este posibil să se eficientizeze cheltuielile aferente politicii sociale.

– modernizarea strategiilor de incluziune activă aplicate de statele membre; serviciile de îngrijire a copiilor și educația cu costuri accesibile și de bună calitate, prevenirea abandonului școlar timpuriu, formarea profesională, sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă, ajutorul pentru locuință și accesibilitatea serviciilor medicale sunt toate domenii de acțiune cu o puternică dimensiune socială.

Pachetul privind investițiile sociale se bazează pe o analiză a datelor și a bunelor practici existente, care demonstrează că, în statele membre cu un angajament ferm de a efectua investiții în domeniul social – oferirea de beneficii și servicii care consolidează competențele și capacitățile persoanelor, populația este mai puțin expusă la riscul de sărăcie sau excluziune socială și are un nivel mai bun de instruire, nivelul de ocupare a forței de muncă este mai ridicat, deficitele sunt mai scăzute, iar PIB-ul pe cap de locuitor este mai mare.

Pachetul privind investițiile sociale este format dintr-o comunicare care stabilește cadrul strategic, măsuri concrete care urmează să fie luate de statele membre și de Comisie, precum și orientări cu privire la utilizarea fondurilor UE în vederea sprijinirii reformelor. Acesta este însoțit de: o recomandare a Comisiei intitulată „Investițiile în copii: ieșirea din cercul vicios al dezavantajării”, care conține un cadru strategic integrat vizând îmbunătățirea oportunităților de care dispun copiii; un document de lucru al serviciilor Comisiei care conține date privind evoluția demografică și socială și privind rolul politicilor sociale în formularea unui răspuns la provocările sociale, economice și macroeconomice cu care se confruntă UE; un document de lucru al serviciilor Comisiei care face un bilanț al Recomandării din 2008 a Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii; cel de-al treilea raport bienal privind serviciile sociale de interes general, destinat să ajute autoritățile publice și părțile interesate să înțeleagă și să pună în aplicare normele revizuite ale UE privind serviciile sociale; un document de lucru al serviciilor Comisiei privind îngrijirea pe termen lung, care prezintă dificultățile și opțiunile strategice; un document de lucru al serviciilor Comisiei care descrie situația persoanelor fără adăpost din Uniunea Europeană și prezintă posibile strategii; un document de lucru al serviciilor Comisiei privind investițiile în sănătate, care conține strategii de îmbunătățire a eficienței și rentabilității sistemelor de sănătate, în contextul unor bugete de sănătate publică reduse, și examinează modalitățile prin care sănătatea poate contribui la creșterea capitalului uman și a incluziunii sociale, și un document de lucru al serviciilor Comisiei privind modul în care Fondul social european va contribui la punerea în aplicare a pachetului privind investițiile sociale.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.