Universitatea Hyperion, performanţă şi prestigiu

Convorbire cu dl. prof. univ. dr. Ion Marin, decanul Facultăţii de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 – Pentru început, v-am ruga, domnule decan, să ne prezentaţi pe scurt Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Hyperion.

– Aşa cum oricine poate constata consultând site-ul Universităţii Hyperion, Facultatea  de  Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei este una din cele cinci facultăţi în cadrul cărora au fost organizate anul trecut departamentele universităţii. Unii s-au temut, şi mărturisesc că m-am aflat printre ei, că prin această reorganizare unele profiluri vor fi mai puţin accesate de către candidaţi, dar cel puţin din experienţa facultăţii unde sunt decan, nu reiese acest lucru. Dimpotrivă, la înscrierile pentru anul universitar 2012-2013, la jurnalism şi la psihologie am avut un număr chiar mai mare de candidaţi decât în anul anterior, iar la masterat numărul candidaţilor a fost aropae dublu faţă de cifra aprobată de minister, ceea ce a impus, cum, de altfel, procedăm la toate profilurile, organizarea testelor de departajare a candidaţilor. Este adevărat că la Departamentul Drept numărul celor înscrişi a fost ceva mai mic decât în anii anteriori, dar trebuie să avem în vedere că şi la alte facultăţi de acelaşi profil, fie ele de stat sau particulare, s-a înregistrat acelaşi trend. Noi credem însă că în urma eforturilor pe care le întreprindem spre a obţine în acest an un calificativ bun privind gradul de încredere din partea ARACIS, vom depăşi şi această problemă, indiferent dacă se va menţine structura organizatorică actuală sau se va opta pentru o nouă modificare.

Aşa cum am spus de foarte multe ori în interviuri acordate unor publicaţii sau posturi de televiziune şi cum am arătat la întâlnirile organizate de facultatea şi universitatea noastră, principala noastră dorinţă a fost de a crea o atmosferă de colaborare între cadrele didactice, de coeziune şi înţelegere în scopul creşterii calitative a activităţii didactice şi de cercetare, iar în raport cu studenţii, de atragere a acestora la desfăşurarea tuturor programelor curiculare şi extracuriculare. Spun aceasta deoarece în facultatea noastră există o serie de  preocupări în vederea diversificării proiectelor didactice şi am în vedere, pe lângă cercurile de cercetare şi programele cu fonduri europene, întâlnirile cu angajatorii sau cu specialişti din domeniul pentru care se pregătesc, toate acestea în vederea creşterii şanselor studenţilor de a ocupa un loc de muncă la sfârşitul studiilor.

Aş vrea să insist asupra rolului pe care îl au proiectele cu fonduri europene şi granturile care contribuie şi la promovarea colaborării cu alte universităţi de prestigiu, precum Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi altele, pe care le vom vizita chiar în această primăvară, împreună cu grupuri de studenţi în cadrul proiectului JOBS de la Jurnalism, după ce astfel de întâlniri au avut loc şi la universitatea noastră şi la sediul acestora în cadrul proiectului VEHMED.

–         Există totuşi un specific al celor trei departamente. Care ar fi acesta şi cum îl promovaţi în rândul celor care urmează să vă devină studenţi în anii universitari următori?

–         Deşi sub aspect organizatoric avem deja o structură închegată, integrată, în sensul că facultatea are un decan şi doi prodecani dar care la nivelul departamentului au atribuţii de decan, inclusiv sub aspectul dreptului de semnătură, departamentele îşi promovează specificul lor şi am stimulat acest lucru, cu toate că sunt profesori care pot preda sau predau şi la un alt departament din cadrul facultăţii. Este, într-adevăr, o preocupare majoră, mai ales în perspectiva perioadei de înscrieri  şi avem în vedere ca profesorii, însoţiţi uneori de studenţi, să meargă în licee şi să prezinte Universitatea Hyperion. În această privinţă am experienţa facultăţii de jurnalism de anii trecuţi când am mizat mult pe studenţii care au mers la liceele pe care le-au absolvit, ducând acolo publicaţii, flyere şi ziarul „Hyperion News” şi trebuie să spun că la testele pe care le-am dat la începutul cursurilor la întrebarea „Cum aţi aflat de această facultate?”, multe răspunsuri se refereau exact la aceste acţiuni ale noastre în care au fost implicaţi foşti absolvenţi ai liceelor în cauză.

–         Ce alte acţiuni de promovare se desfăşoară în cadrul universităţii?

–         Aş vrea să menţionez şi să salut înfiinţarea unui Departament de Imagine, în cadrul căruia un aport deosebit au şi studenţii de la Jurnalism, alături de cei de la Arte, Automatică, Economie, Istorie, de fapt, de la toate facultăţile şi departamentele, acesta fiind şi scopul acestui departament, respectiv de a promova imaginea universităţii, dar şi de a organiza acţiuni prin care să se faciliteze integrarea studenţilor în piaţa muncii. În această idee, merită semnalat Târgul de Joburi, organizat de universitatea noastră, precum şi celelalte întâlniri cu angajatorii sau activităţi mediatice desfăşurate de facultăţi prin intermediul acestui nou departament.

Anul trecut s-a reuşit şi o bună prezenţă publicitară în mass-media, ceea ce sunt convins că se va realiza şi în acest an, cu bune rezultate pentru toate facultăţile şi departamentele în privinţa atragerii de noi candidaţi.

–         În domeniul cercetării, Universitatea Hyperion se detaşează ca o unitate de învăţământ superior cu rezultate deosebite.

–         Este foarte adevărat. Sunt puţine universităţi, fie ele de stat sau particulare, care să aibă atâtea lucrări în publicaţii ISI sau BDI, precum au unele cadre didactice de mare pestigiu de la Universitatea Hyperion. Este o preocupare ce a fost promovată de rectorul fondator al universităţii, dl.prof.univ.dr.Ion Spânulescu şi este continuată astăzi, în special de facultăţile de fizică, de economie, de istorie- geografie, de jurnalism şi drept, în fapt, de toate facultăţile şi departamentele,  care se străduiesc să obţină rezultate notabile în acest domeniu prin organizarea de sesiuni ştiinţifice, prin publicarea de reviste, prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, dar mai ales prin realizarea a noi contribuţii ştiinţifice în domeniile de care se ocupă. Aş adăuga inclusiv faptul că de la Hyperion au fost titularizaţi experţi ARACIS, după cum avem reprezentanţi şi în alte prestigioase foruri universitare interne şi internaţionale.

Universitatea Hyperion este, prin realizările obţinute, un centru de performanţă în cercetarea universitară, dimensiune ce se adaugă bunelor rezultate în plan didactic, fapt ce a dus la crearea unei meritate reputaţii de performanţă şi prestigiu.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.