Către PARLAMENTUL ROMÂNIEI (II)+(III): ZECI DE MILIARDE JEFUITE, RISIPITE ŞI PIERDUTE. POLITICI ANTIEUROPENE BĂSISTE

Domnului Crin Antonescu, Preşedinte al Senatului
Domnului Valeriu Zgonea, Preşedinte al Camerei Deputaţilor

În ultimii 8 ani, am trimis autorităţilor băsiste mai multe studii şi analize în care avertizam asupra unor fenomene grave de jefuire, risipă şi pierdere a banilor publici.
În anii de criză cumplită (2009-2012), când Băsescu şi politicienii portocalii strigau la toate televiziunile „Nu avem bani pentru pensii şi salarii”, în sistemul de jefuire şi risipire a banilor publici – se făceau „nevăzute” zeci şi zeci de miliarde
de euro în fiecare an.
Putem vorbi de unii factori cauzali, între care şi de politicile antieuropene ale regimului Băsescu, care au lăsat libere căile de jefuire şi risipire ale banilor publici, contribuind la agravarea şi exacerbarea dezechilibrelor macroeconomice.

I. POLITICI ANTIEUROPENE BĂSISTE de tolerare şi necombatere a evaziunii fiscale şi a contrabandei.

În fapt, este vorba de politicile de non-combat a fraudelor fiscale, a corupţiei şi a criminalităţii.
Ca şi alţi economişti, am trimis autorităţilor băsiste mai multe semnalări în această problemă. În zadar.

Atât în perioada 2005-2008, cât şi în anii 2009-2012 – fenomenul de jefuire a bugetului de stat prin evaziune şi contrabandă – nu numai că nu s-a diminuat, ci s-a amplificat.
Deosebit de studiile şi analizele unor economişti, există şi documente oficiale care probează această puternică înrăutăţire a situaţiei în acest domeniu.
Pagubele din fraudele fiscale în fiecare an s-au situat între 15 şi 20 miliarde de euro. Aceasta înseamnă pierderi de bani publici în anii de criză cumplită sub guvernarea Băsescu – Boc (2009-2012) în sumă de 60-80 de miliarde de euro.
În cei 8 ani de regim Băsescu, după estimările mai multor economişti, pagubele la buget din evaziune fiscală şi contrabandă au fost de 90-120 de miliarde de euro.
Guvernanţii portocalii, în frunte cu Băsescu, trebuie să-şi asume aceste pagube cauzate de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu la Guvern, la Ministerul de Finanţe, la Ministerul Administraţiei Interne, la Serviciile Secrete, la Procuratura Generală şi la DNA, la alte ministere şi instituţii, la Consiliile locale.
În mesajul către Parlament (din 12 martie 2013), politicianul Băsescu nu a amintit de aceste pierderi gigantice de resurse.
Jefuirea bugetului de stat prin evaziune fiscală şi contrabandă, cu toleranţa şi complicitatea autorităţilor şi a instituţiilor de stat, se înscrie ca un factor cauzal important în provocarea dezechilibrelor macroeconomice, a deficitelor financiare
şi valutare de zeci de miliarde de euro.
Acesta este un avertisment care trebuie să cutremure şi noua guvernare; noii guvernanţi au datoria să conştientizeze ce moştenesc şi să nu continue politicile antieuropene – în acest domeniu – ale regimului Băsescu, ale politicienilor
portocalii.
Noul Parlament nu a dat încă un document oficial de poziţie în care să condamne pierderile gigantice de resurse, de zeci de miliarde de euro – prin evaziune fiscală şi contrabandă – şi să definească un program imediat de combatere severă a fenomenului care afectează dezechilibrele macroeconomice.

II. POLITICI ANTIEUROPENE BĂSISTE DE NEUTILIZARE ŞI NEABSORBŢIE A FONDURILOR EUROPENE GRATUITE.

Prin indolenţă, incompetenţă şi incapacitate – guvernanţii portocalii au tratat cu neglijenţă şi au dat cu piciorul la cele 34,8 miliarde de euro – fonduri europene – alocate României prin Programul pe 7 ani (2007-2013).
În termeni mai direcţi, este vorba de o mare neglijenţă în serviciu. Au fost şi cazuri de nereguli şi fraude constatate de auditul Comisiei Europene – la proiectele din anii 2009, 2010 şi 2011 care au dus la „blocări” şi „suspendări” de
plăţi în utilizarea fondurilor în 2012; Băsescu şi politicienii portocalii, în mod necinstit în declaraţiile lor publice, au încercat să arunce răspunderea pe noua guvernare.
În numeroasele noastre studii şi analize, cu cifre concrete, ne-am adresat autorităţilor portocalii, ca şi alţi economişti. Dar degeaba. Autorităţile au rămas insensibile.
Din cele 34,8 miliarde de euro fonduri europene gratuite, cu programare pe ani (2007-2013) au rămas neabsorbite – în cei 6 ani trecuţi (2007-2012) fonduri europene în sumă de circa 20 de miliarde de euro. În cadrul acestora, s-au pierdut
în cei 6 ani circa 14 miliarde de euro sau 90% la fondurile structurale şi de coeziune (din totalul pe 7 ani de 19,2 miliarde de euro) şi circa 6 miliarde de euro sau 50% la fondurile pentru agricultură şi dezvoltare rurală (din totalul pe 7
ani de 14,7 miliarde de euro).
În studiul nostru publicat recent, am prezentat o analiză î n detaliu a acestor fonduri neabsorbite – pierdute în primii 6 ani. A mai rămas un singur an – 2013 – şi pierderile (prin „dezangajare”, adică prin anulare) vor fi în total cu mult peste
20 miliarde de euro. În aprecierea noastră – nu există nici o scuză pentru guvernanţii portocalii.

CONSECINŢE DEZASTRUOASE

Toate aceste pierderi de fonduri europene gratuite – au afectat grav dezechilibrele macroeconomice în anii respectivi (în perioada 2007-2012) şi se datorează în mod exclusiv guvernanţilor portocalii de la vârf – Băsescu şi Boc şi de la toate ministerele (Adriean Videanu, Radu Berceanu, Vasile Blaga, Elena Udrea, Anca Boagiu, Sulfina Barbu, Theodor
Baconski, Gherghe Ialomiţeanu, Traian Igaş şi mulţi alţii) – din cauza neglijenţei în serviciu; aceşti politicieni nu au fost încă sancţionaţi de poporul român.
La neabsorbţia de mai sus, se adaugă şi restituirile (de sute de milioane de euro) ce trebuie să fie făcute de la bugetul de stat – pentru nereguli şi fraude constatate de auditul Comisiei Europene în anii de guvernare portocalie 2009, 2010
şi 2011. Procuratura generală şi DNA, conduse de L. Codruţa Kovesi şi de Daniel Morar au pus în adormire toate aceste dosare.

Domnii Băsescu, Blaga şi alţi portocalii – în multe intervenţii publice – au încercat în mod necinstit să arunce răspunderea pe noua guvernare de câteva luni.
Iar noul Parlament ales – nu a dat încă nici un document oficial de poziţie în această problemă de o gravitate excepţională prin proporţiile ei de zeci de miliarde de euro pierdute din neglijenţă.
Prin urmare, este vorba de un dezechilibru valutar şi financiar de zeci de miliarde de euro, care a zdruncinat economia şi nici un guvernant portocaliu nu a ajuns ÎN FAŢA JUSTIŢIEI. Procuratura generală şi DNA – conduse în ultimele
luni de Daniel Morar, a ţinut dosarele aferente în nelucrare.

În mesajul adresat Parlamentului (din 12 martie 2013), domnul B ăsescu nu a găsit de cuviinţă să se refere la aceste pierderi de fonduri europene gratuite – de zeci de miliarde de euro şi la vinovaţi.
Analizele de mai sus pot să constituie un avertisment preventiv pentru noua guvernare, care nu trebuie să aplice aceleaşi politici antieuropene – ca ale guvernării Băsescu – în următorul ciclu al utilizării fondurilor europene din bugetul UE pe 2014-2020.

III. POLITICILE ANTIEUROPENE ÎN DOMENIUL FISCAL PRIN INTRODUCEREA „COTEI UNICE”

Regimul Băsescu – prin introducerea „cotei unice” de impozit pe profit şi pe veniturile persoanelor la începutul anului 2005 – s-a îndepărtat substanţial de politicile şi practicile fiscale europene, în loc să se apropie.
Aceasta a însemnat impozite mai mici pe profiturile monopolurilor şi companiilor transnaţionale – dominante în România şi desfiinţarea impozitării progresive pe veniturile persoanelor – contrar aquis-ului european.
În ianuarie 2005, noi am transmis autorităţilor băsiste un amplu studiu, în care criticam politicile antieuropene în domeniul fiscal şi efectele negative ale acestora asupra echilibrelor macroeconomice. Degeaba. Autorităţile băsiste au
rămas insensibile la argumentele specialiştilor.
Timp de 8 ani în regimul Băsescu – am cules „roadele” acestor politici antieuropene, care au afectat grav echilibrele macroeconomice. Într-un discurs public, chiar domnul Băsescu a redat faptul că i s-a reproşat de unii lideri europeni
– o politică de „dumping fiscal”.
EFECTELE ECONOMICE Prin aplicarea politicii greşite de „cotă unică” (16%) la impozitul pe profit şi pe veniturile persoanelor (o reducere medie de 36% la impozitul pe profit şi o reducere medie de 32% la impozitul pe veniturile
persoanelor) – s-au pierdut de la bugetul de stat resurse financiare de 3-4 miliarde de euro – în medie în fiecare an.
Aceasta a însemnat pierderi de resurse financiare în anii de cumplită criză economică (2009-2012) – în sumă de 12-16 miliarde de euro.
În cei 8 ani de regim Băsescu, pagubele la buget prin politicile fiscale antieuropene au fost de 24-32 miliarde de euro.
Aceste fonduri pierdute de la buget au umplut seifurile monopolurilor şi companiilor transnaţionale dominante în ramurile şi sectoarele de bază ale României; aceste fonduri pierdute au umplut, totodată, buzunarele celor cu venituri
mari şi foarte mari, în special ale oligarhiei politico-financiare, ale guvernanţilor portocalii centrali şi locali. De aceea, s-a afirmat că aceasta a fost şi o măsură de nedreptate socială.
Avem documente şi probe, care dovedesc faptul că domnii Băsescu şi Boc (în 2005 erau social-democraţi afiliaţi la Internaţionala Socialistă) şi-au atribuit „paternitatea” introducerii „cotei unice”, a acestei politici antieuropene aplicate
în toţi cei 8 ani, chiar dacă s-au schimbat guvernele.

CONCLUZIA

Aşa a asigurat regimul Băsescu „restabilirea rapidă a echilibrelor macroeconomice”. În realitate, prin politica fiscală antieuropeană a „cotei unice” a provocat deficite bugetare de multe miliarde de euro, în fiecare an, de zeci de miliarde de
euro în cei 8 ani de regim Băsescu.
Trebuie să precizăm că o corecţie în acest domeniu pentru apropierea de politicile şi practicile europene, se va putea realiza în timp, eşalonat, pe măsura ieşirii din criză; va fi necesară o revenire la politicile de impozitare a celor bogaţi şi
cu venituri mari.

Cele de mai sus constituie şi un avertisment pentru noua guvernare care trebuie să revină treptat la politici fiscale mai apropiate de cele europene, la politicile de impozitare a celor bogaţi şi cu venituri mari, la politicile de impozitare
progresivă, experimentate multe decenii în statele dezvoltate cu economie de piaţă.

COMPARAŢII

Politicile europene fiscale sunt diferite.
Cota de impozitare maximă pe profitul companiilor în ţările din Uniunea Europeană se situează între 25% şi 34%, în timp ce în România este de 16%.
Cota de impozitare maximă pe veniturile persoanelor fizice în ţările din Uniunea Europeană se situează între 41% şi 59%, în timp ce în România este de 16%.

IV. JEFUIREA BANILOR PUBLICI DIN BUGETELE ANUALE, CU FORME LEGALE ŞI PE CĂI ILEGALE

Este vorba de pagube de circa 5-10 miliarde de euro, în fiecare an, în perioada de cumplită criză economică (2009-2012).
Aceste pagube se referă în special la cheltuielile neraţionale la bunuri şi servicii şi la cheltuielile cu investiţiile neproductive în infrastructură, la fraudele şi risipa făcute de guvernanţii portocalii corupţi (centrali şi locali) şi de clientela lor politică.
Nu intrăm aici în cazuri concrete şi în detaliu. Relevăm numai câteva aspecte esenţiale.
a) În mass-media, mai mulţi ziarişti de investigaţii au scos la iveală cazuri de pagube de sute şi miliarde de euro din bani publici. Exprimăm recunoştinţă acestor investigatori curajoşi, care şi-au asumat riscuri mari.
Procuratura generală şi DNA, condusă de Laura Codruţa Kovesi şi Daniel Morar au rămas insensibili – la aceste semnalări.

b) Rapoartele Curţii de Conturi pe anii 2010 şi 2011, au pus în evidenţă nereguli şi ilegalităţi de circa 10 miliarde în fiecare din aceşti ani, care probează gestionarea iresponsabilă a banilor publici şi slăbiciunea sistemelor de control
preventiv şi ulterior în administraţia banilor publici.
c) S-au pus în evidenţă numeroase cazuri de folosire de preţuri exagerate şi de evaluări exagerate şi nefundamentate la cheltuielile publice, la achiziţiile publice, la investiţiile publice.
Preşedintele Curţii de Conturi, în mod pilduitor, a atras atenţia că la 100 lei cheltuială bugetară, circa 40 de lei reprezintă nereguli, risipă, falsuri, fraude. Cine are urechi de auzit, să audă!
În mesajul transmis Parlamentului, politicianul Băsescu a uitat să se refere la aceste fenomene de jefuire a banilor publici. Cele de mai sus reprezintă şi un avertisment pentru noua guvernare care trebuie să facă ordine în finanţele publice cât mai curând posibil şi să dezrădăcineze grupările mafiote portocalii şi transpartinice, care au împânzit toate verigile instituţiilor de stat.

Zecile şi zecile de miliarde de euro furate, risipite şi pierdute din banii publici – în regimul Băsescu timp de 8 ani – au rămas „nevăzute” de domnii Băsescu, Boc, Blaga, Th. Stolojan şi ceilalţi guvernanţi portocalii.
Pentru specialiştii din economie, este evident faptul că, prin mobilizarea resurselor analizate mai sus – deficitele şi dezechilibrele din economie ar fi fost substanţial diminuate şi datoria externă a ţării ar fi fost mult mai mică; s -ar fi situat
în limite mai rezonabile, mai suportabile şi sustenabile.
Dar corupţia politică şi criminalitatea, structurile mafiote care au parazitat toate instituţiile de stat până la vârf (cum s -a demonstrat în stenogramele publicate în dosarul „Motorina” şi în altele) – au făcut posibile pagubele de zeci de miliarde
de euro în fiecare an bugetar şi au exacerbat dezechilibrele macroeconomice.
Cât de straniu şi de gol de conţinut sună mesajul către Parlament al politicianului Băsescu cu privire la „restabilirea rapidă a echilibrelor macroeconomice” de către regimul portocaliu.

Guvernanţilor portocalii iresponsabili le-a fost mai uşor să aplice curbe de sacrificiu celor care trăiesc din muncă, prin măsuri de austeritate fără egal în UE, prin tăieri masive de pensii şi salarii, prin tăieri de alocaţii pentru copii, de ajutoare
sociale pentru şomeri, de ajutoare sociale pentru săraci şi cei cu dezabilităţi; prin tăieri neraţionale din fondurile de sănătate şi la şcoli; prin majorarea preţurilor şi inflaţia accentuată.
Atacul fără precedent asupra politicilor sociale şi asupra statutului social (consacrat de Constituţie) a devenit un obiectiv de bază al regimului Băsescu, al guvernanţilor portocalii îmbogăţiţi fără măsură în tranziţie, al jefuitorilor de bani publici care au guvernat ţara timp de 8 ani.

Aşteptăm de la Parlamentul nou ales – ca organ suprem reprezentativ al poporului – să fie activ în viaţa economică şi socială a ţării, să elaboreze documente oficiale de poziţie – în problemele fundamentale ale ţării.
Contrar mesajului aberant al domnului Băsescu din 12 martie 2013, în care a declarat triumfal şi mincinos „restabilirea rapidă a echilibrelor macroeconomice”, Parlamentul ţării trebuie să adopte un document oficial de poziţie în care să spună Adevărul Economic.

În acest document oficial trebuie să se definească orientările de bază ţintind – „diminuarea treptată a dezechilibrelor macroeconomice” lăsate ca moştenire catastrofală de regimul Băsescu. Acest fapt trebuie explicat cu claritate populaţiei
care are mari aşteptări de la noua guvernare.
Pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să ne despărţim în mod radical de politicile de distrugere şi de politicile economice antieuropene ale regimului Băsescu pe care le-am criticat sever în prezentul Studiu.

15 aprilie 2013
Grupul de Iniţiativă „Reînnoirea”
Florea Dumitrescu
Gheorghe Stroe
Cristian Apostol

CITEŞTE ŞI PARTEA A III-a

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.