Executivul a aprobat noul Nomenclator al domeniilor și programelor de studii universitare

Guvernul a adoptat în ședința de astăzi, prin Hotărâre, Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019.

Aprobarea acestui act normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), introducerea de noi specializări evaluate de ARACIS și actualizarea unor structuri ale instituțiilor de învățământ superior, la cererile acestora, depuse în perioada 28.07.2017 – 28.01.2018.

De asemenea, în urma adoptării acestei Hotărâri este introdusă o nouă specializare/un nou program de studii universitare de licență în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, respectiv Management și audit de mediu în domeniul de licență Știința mediului.

Documentul certifică și înființarea a opt programe noi pentru studii de licență, iar pentru 105 specializări/programe de studii universitare de licență din 40 de instituții de învățământ superior au fost operate modificări ale capacității de școlarizare, conform rapoartelor ARACIS.

Tot pe baza rapoartelor ARACIS, 36 de specializări/programe de studii universitare de licență din 18 instituții de învățământ superior (16 de stat și două particulare) sunt acreditate. În plus, la solicitarea acestora și în baza hotărârilor senatelor universitare, opt facultăți își modifică denumirea, iar Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu își schimbă structura.

Hotărârea Executivului mai consfințește schimbarea statutului unei universități particulare autorizate care devine universitate particulară acreditată, după aprobarea Legii nr. 227/2017 privind înființarea Universității „Adventus” din Cernica, urmare a acreditării Institutului Adventist din Cernica – Ilfov.

Potrivit aceluiași document, 35 de specializări din cadrul a opt instituţii de învăţământ superior (șase de stat și două particulare) intră în lichidare, la propunerea instituțiilor de învățământ superior, prin decizii adoptate în senatul universitar și comunicate Ministerului Educației Naționale. Începând cu anul universitar 2018-2019, pentru aceste specializări nu se mai organizează admitere.

În același timp, la decizia Ministerului Educației Naționale, în baza raportului de monitorizare  specială nr. 267/DGIU/04.12.2017, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara intră în lichidare cu toate programele de studii universitare, începând cu anul universitar 2018-2019.

Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program.

Evaluarea externă a calității este realizată de ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

Structurile și specializările/programele de studii cuprinse în hotărârea adoptată astăzi au fost fundamentate în funcție de următorii indicatori: prospectarea cererilor economice și sociale de calificări universitare, asigurarea echilibrului corespunzător între studiile de licență și studiile de masterat, tendințele demografice, autonomia universitară și răspunderea publică, respectiv organizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii.

    
 
 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.