Incapacitate sau invaliditate? – Eugen BLAGA

De zile bune sîntem bombardați cu informații despre starea jalnică a sistemului național de pensii, despre posibilul faliment al acestuia, etc., adevăruri care, cu certitudine, induc disperarea, nu atît la cei care acum sînt în plată și beneficiază de fondurile de asigurări sociale, cît la cei care, peste mai multă sau mai puțină vreme, vor îndeplini condițiile pentru a beneficia de drepturile de asigurări sociale pentru care s-au asigurat cu zeci de ani în urmă.

Nu știu dacă cineva dorește deliberat a panica bieții oameni, dar ceea ce știu cu siguranță este faptul că problemele sînt grave, că realmente sistemul se alimentează din ce în ce mai greu, în principal din cauza scăderii dramatice a numărului contribuabililor, scădere cauzată, la rîndul ei, de distrugerea constantă a economiei românești. Se mai adaugă și problemele demografice grave din ultimii ani, dar și dificultățile în administrarea sistemului național de pensii publice. Mă refer, în special, la pilonul I.

Pilonul I, așa cum este prevăzut în actele normative, conține pensia pentru limită de vîrstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțial, pensia de urmaș, pensia de invaliditate, pensia socială minimă garantată și alte drepturi, cum ar fi ajutorul de deces. Nu dorim să facem referire în acest material decît la pensia de invaliditate. Despre celelalte – în editorialele viitoare.

Pensia de invaliditate, după cum bine se știe, se acordă persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, pierdere cauzată de accidentele de muncă și bolile profesionale, neoplaziile, schizofrenia și SIDA, precum și de bolile obișnuite, care nu au legătură cu munca. Mai trebuie să știm că, în raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este de trei grade, adică de la pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire, pînă la gradul III, caracterizat prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putînd să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel puțin jumătate din timpul normal de muncă.

Gradul de invaliditate este stabilit de medicii specializați în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, medici subordonați în prezent Casei Naționale de Pensii Publice, denumire recentă, care a eliminat, după o lungă perioadă, ridicolul vechii denumiri a instituției, Casa de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, la acea vreme, poate, singura instituție din lume ce nu putea, decît vag, să-și stabilească competențele, atîta vreme cît, chiar în denumire, se accepta arbitrariul, prin sintagma alte drepturi.

Am scris în mai multe rînduri despre acest lucru. Nu știu dacă am fost auzit, dar, oricum, este bine că instituția condusă azi de un om competent, aparținînd sistemului, a eliminat ridicolul situației.

Ce aflăm consultînd statistica furnizată de CNPP? Aflăm că, la sfîrșitul lunii iunie, se aflau în plată aproape 730.000 de persoane încadrate în grade de invaliditate, ceea ce reprezintă peste 15% din totalul pensionarilor din România. Dintre aceștia, aproape 38 de mii sînt încadrați în gradul I de invaliditate, adică se află în situația de a-și fi pierdut întreaga capacitate de muncă și de autoîngrijire. La aceștia se adaugă 340 de mii în gradul doi și peste 350 de mii în gradul trei. Numărul este impresionant și, în același timp, demolator pentru orice sistem de asigurări sociale, chiar și din țări cu o economie mult mai solidă decît eșafodajul șubred de astăzi al economiei naționale. Și încă ceva. Față de numărul existent la sfîrșitul anului 1989, numărul celor aflați acum în pensie de invaliditate este mai mare de cîteva ori. Oare chiar atît de mult să fi scăzut potențialul, vitalitatea, starea de sănătate a poporului nostru? Și asta în condițiile în care săptămîna de lucru a scăzut de la șase la cinci zile de lucru, în condițiile în care numărul salariaților s-a înjumătățit și în condițiile în care bugetul alocat sănătății a crescut constant, ajungînd astăzi la impresionanta sumă de cinci miliarde de euro. La aceste argumente mai putem adăuga încă multe altele, care ne îndreptățesc să credem că în sistemul de încadrare în grade de invaliditate ceva este șubred.

De ani de zile, chiar de dinainte de 89, era bine cunoscut năravul celor de la expertiza medicală, care, fie lucrau pe cont propriu, pensionînd contra beneficii, fie executau comenzile puternicilor zilei, care-și protejau mai ales nevestele prin pensionare de invaliditate. Dacă cineva ar avea curiozitatea să facă o analiză a structurii familiilor din care proveneau pensionarele de invaliditate, cu siguranță, ipoteza mea s-ar verifica.

După 89, cauzele ce au determinat creșterea alarmantă a pensionărilor de invaliditate s-au multiplicat. Apariția șomajului a determinat schimbarea structurii celor care se pensionau din cauza unei potențiale invalidități. Așa au apărut tineri pensionari, sub 40 de ani, 40-50 de ani, evident alegînd pensionarea de invaliditate (sau de boală, cum se spune, în general), înainte, dar mai ales după epuizarea perioadei de indemnizare la șomaj. Un studiu efectuat de noi pe această temă, cu cîțiva ani în urmă, ne-a relevat faptul că, în ultimele luni de plată a ajutorului de șomaj, numărul celor care se invalidau creștea, cu alte cuvinte pe măsură ce se apropia finalul perioadei de acordare a ajutorului de șomaj, oamenii, deși nu lucrau, dobîndeau invalidități care nu-i mai făcea, chipurile, compatibili cu munca. Și toate acestea în condițiile în care una dintre condițiile impuse de lege pentru acordarea ajutorului de șomaj este ca solicitantul, cel care își pierde locul de muncă să fie, la înscrierea în evidență, apt de muncă. Oare chiar așa de traumatizantă este perioada de indemnizare, perioadă în care, după cum bine se știe, individul nu trebuie să desfășoare alte activități? Dacă ar face-o, ar trebui de îndată scos din plata ajutorului de șomaj.

Există în țară zone tradiționale, în care contingente mari de populație sînt încadrate în pensie de invaliditate. Harta acestor zone se așează fie în zone calamitate social, în care, practic, nu se creează venituri din alte surse, fie în zone bogate, în care indivizii, nemaifiind deprinși cu munca, se abandonează lenei și fac demersurile, de acum bine cunoscute, pentru a dobîndi ilicit venituri din pensia de invaliditate. Este și cazul județului Ilfov, județ bine cunoscut de doamna actual ministru al muncii, unde sate, comune întregi sînt populate cu persoane aflate în pensie de invaliditate.

Se știe, de mai multă vreme au fost demarate măsuri pentru stoparea fraudei în acest domeniu. Măsurile au fost însă timide, controlorii par a fi timorați, iar rezultate nesemnificative. Personal, cred că doar măsurile dure mai pot rezolva acest flagel care nemulțumește oamenii cinstiți, pe cei care, din munca lor, susțin pe cei care-i cunosc în micile comunități și știu bine că invaliditatea lor este un fals, că trecerea acestora în pensie de invaliditate s-a făcut prin falsuri, îi văd pe nevăzători pe bicicletă, îi văd pe cirotici la umbrele, adică la cîrciumă, îi văd pe cei cu boli pulmonare plesnind de sănătate, ca și pe cei care suferă de boli neuropsihice, mai greu verificabile, sau de alte afecțiuni pe care, nota bene, nici măcar cei în cauză nu și le mai știu.

Și, ca mizeria morală să fie completă, am auzit și un reflex la această situație din partea unui recent pensionar(medic) din sistemul de expertiză medicală, care-și justifica frauda, corupția, prin aceea că, de fapt, el face un act profund umanitar, de protecție socială, pentru niște oameni care, știe, sînt apți de muncă, dar nu au mijloace de subzistență. Ce a uitat însă să-mi spună insul au fost sumele pe care protejații săi social i le băgau în buzunar (expresie pe care o urăsc și pentru că este favorita fetițelor ce se cred oameni de televiziune), atît la încadrarea în grad de invaliditate, cît și la verificările periodice.

Cauzele pentru care fondul de asigurări sociale nu mai este suficient sînt multe. Încă de dinainte de 89, statul și-a băgat, nepermis, mîna, în banii noștri. Canalul, metroul, Casa Poporului, dar și fraudarea prin pensionări fictive de invaliditate, au consumat, la vremea lor, fără milă, din banii asiguraților. După 89, teama de convulsii sociale a dus la fabricarea, în regim de urgență, a unor legi care aruncau în pensie oameni tineri, în putere, dar care, în alte condiții, puteau deveni pericole pentru stabilitatea unor guverne, care se încăpățînau să stea la putere și să facă jocuri. Ale cui? Nicidecum ale poporului român.

Și pentru toate acestea fie-ne permis să ne întrebăm: să fie vorba doar de incapacitatea sistemului de a se autocurăți, de a se autoîntreține, sau, vai, să fie vorba chiar de o stare autentică de invaliditate în care s-ar afla?

Și, dacă este bolnav, haideți să facem ceva să-l vindecăm, iar dacă se află în incapacitate, haideți să-l ajutăm să facă ceea ce trebuie, excluzînd lipsa de capacitate, de potențial, de morală, de pricepere, de profesionalism, de responsabilitate, de respect pentru lege și inducînd, prin măsuri dure, teama de a o încălca.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.