PERICOLUL INTRĂRII ÎN INCAPACITATE DE PLATĂ A ŢĂRII

Poporul român – prin votul său categoric împotriva băsismului – v-a dat peste 66% de locuri în Parlament. Şi vă cere să guvernaţi mai bine şi să înlăturaţi – desigur, treptat – nenorocirile provocate ţării de regimul băsist timp de peste opt ani prin politicile de distrugere.
Populaţiei sărăcite a României trebuie să i se spună ADEVĂRUL ECONOMIC – pentru a înţelege limitele în care poate acţiona noua guvernare a USL.
SITUAŢIA ECONOMICĂ ESTE EXTREM DE GREA
Aşa cum am informat toate autorităţile – prin Studiul nostru transmis la 12 februarie 2014, moştenirea de la regimul Băsescu este catastrofală:
A. DEZECHILIBRELE MACROECONOMICE PROVOCATE DE BĂSISM ÎN ANII 2005-2012 SUNT GIGANTICE ŞI GREU DE CORECTAT.
B. SUTELE DE MILIARDE DE EURO – JEFUITE, PIERDUTE ŞI RISIPITE DE BĂSISM ÎN ANII 2005-2012 PRIN POLITICI DE DISTRUGERE – SUNT GĂURI NEGRE ÎN ECONOMIE.
MINCIUNA CRIMINALĂ BĂSISTĂ – rostită în faţa Parlamentului nou ales (la 12 martie 2013) şi în zeci şi zeci de declaraţii de presă la televiziuni – potrivit căreia s-ar fi asigurat „restabilirea rapidă a echilibrelor macroeconomice” – trebuie combătută de Parlamentul nou ales printr-un document de poziţie.
Această minciună criminală trebuie combătută și în intervenţiile publice de liderii USL – Crin Antonescu, Victor Ponta şi Daniel Constantin.
MINCIUNA CRIMINALĂ BĂSISTĂ – trebuie apoi supusă judecăţii în Justiţie, în cel mai scurt timp.
Jefuitorii de bani publici băsişti – foştii guvernanţi portocalii – sunt tot mai activi la televiziunile finanţate din banii publici jefuiţi – cu minciuni, diversiuni, dezinformări şi manipulări – care derutează populaţia României.

ACŢIUNILE DE SABOTAJ BĂSISTE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
Călcând în picioare Constituţia ţării, domnul Băsescu îşi intensifică acţiunile de sabotare a politicilor noii guvernări. Domnia sa este plătit din banii publici să sprijine guvernarea, nu să-i ridice obstacole.
SABOTAREA negocierilor cu FMI, UE şi Banca Mondială de către domnul Băsescu a avut deja ecouri negative pe pieţele externe. Iar noi, cei din societatea civilă, ca economişti, îi vom calcula şi imputa prejudiciile.
DEFĂIMAREA ţării şi a naţiunii (prin încălcarea articolului 30, alineatul 7 din Constituţie) – de către domnul Băsescu a continuat în intervenţia sa televizată la Cluj din 9 februarie 2014, cu participarea de partizanat politic în favoarea noului partid creat din iniţiativa sa (PMP) şi cu acţiunea de racolare de adepţi din PDL.
Domnii Crin Antonescu şi Valeriu Zgonea trebuiau să ia atitudine critică faţă de aberaţiile băsiste cu privire la „lovitura de stat” şi alte aberaţii susţinute de domnul Băsescu în această campanie de la Cluj în favoarea partidului său, contrar Constituţiei care-i interzice o asemenea activitate.

PREVENIREA PERICOLULUI INTRĂRII ŢĂRII ÎN
INCAPACITATE DE PLATĂ
Populaţiei trebuie să i se explice – cu cifre concrete şi cu argumente – că nu se mai pot utiliza politicile dezastruoase băsiste (din anii 2005-2012) – de mărire aventuristă a dezechilibrelor macroeconomice, de accentuare a crizei datoriei externe, a crizei datoriei publice, a crizei bancare, a crizei sociale, – care împiedică relansarea economică şi pot duce la prăbuşirea economiei reale.
Populaţiei trebuie să i se explice că trebuie schimbate structurile – care au permis – pierderi, jafuri şi risipă de sute de miliarde de euro – în cei 8 ani de guvernare băsistă.
Aceste adevăruri, oricât de neconvenabile pentru Băsescu şi băsişti, trebuie spuse populaţiei pentru ca aceasta să înţeleagă pericolul pe care îl prezintă continuarea politicilor băsiste.
CONTEXTUL INTERNAŢIONAL NEFAVORABIL Omenirea este în criză mondială. Uniunea Europeană se află în criză profundă și în stagnare. România se află în criză multilaterală şi extrem de prelungită, cum am analizat în Studiul nostru din 12 februarie 2014 – trimis autorităţilor.
LECŢIA GRECIEI. Este usturătoare şi tragică. Intrarea în incapacitate de plată este o tragedie pentru orice popor. S-au adâncit şi extins toate distrugerile. S-au adâncit şi mărit toate dezechilibrele şi disproporţiile. S-au vândut porturi şi insule, s-au vândut mari părţi din avuţia naţională. Numai băncile creditoare germane, franceze şi engleze s-au bucurat de „protecţie”.
După 5 ani de criză, Grecia este încă departe de a reveni la o stare de activitate normală.
Batjocorirea Greciei de către finanţele internaţionale şi slaba solidaritate a UE – sunt pline de învăţăminte pentru toate ţările mici şi mijlocii care trebuie să înfrunte loviturile crizei datoriilor.
Liderii USL – au datoria să studieze cu mare atenţie experienţa istorică tragică a Greciei, plină de învăţăminte amare.
AVERTISMENT. Minciuna criminală băsistă, potrivit căreia regimul Băsescu ar fi asigurat „restabilirea rapidă a echilibrelor macroeconomice” – îşi are drept ţintă – aruncarea răspunderii pentru dificultăţile României pe umerii guvernării USL.
Liderii USL, domnii Crin Antonescu, Victor Ponta şi Daniel Constantin – nu au dreptul să neglijeze această problemă cardinală; ei au datoria să demaşte cu toată tăria dezinformările şi manipulările băsiste cu această minciună criminală. Ei trebuie să critice în mod deschis şi ferm toate acţiunile de sabotaj ale domnului Băsescu.
REVOLTA SPECIALIŞTILOR. România nu este o ţară de proşti cum consideră domnul Băsescu şi clicile sale portocalii.
Oricât de înfricoşaţi şi înspăimântaţi ar fi specialiştii din această ţară, în special economiştii, de regimul poliţienesc băsist, de abuzurile unor procurori şi judecători – ei sunt obligaţi să vorbească populaţiei, să spună adevărul economic – pentru a preveni prăbuşirea, intrarea ţării în incapacitate de plată, vulnerabilizarea extremă și punerea în genunchi a economiei ţării

DIFICULTĂŢILE FINANŢĂRII ŞI REFINANŢĂRII DATORIEI.
ROSTOGOLIREA DATORIEI. PERICOLELE
Liderii USL, domnii Crin Antonescu, Victor Ponta şi Daniel Constantin au datoria să spună populaţiei ADEVĂRUL: TRĂIM PE DATORII IMENSE făcute de regimul băsist în mod total iresponsabil şi pentru care domnul Băsescu şi politicienii portocalii nu au dat încă socoteală poporului român.
Avem DIFICULTĂŢI imense pe care trebuie să le depăşim – deoarece este nevoie să se asigure – reînnoirea acestor datorii şi să se obţină noi credite pentru a face faţă la cheltuielile impuse de structurile economice şi financiare moştenite de la băsism, astfel:
SUMELE de reînnoit pentru rostogolirea datoriei externe sunt enorme, la care se vor adăuga sporuri de noi finanţări, în condiţiile unor pieţe financiare externe neprietenoase, în care încrederea a fost total zdruncinată de criza financiară mondială fără precedent în istorie.
COSTURILE CU DOBÂNZILE pentru finanţarea şi refinanţarea datoriei externe sunt enorme în fiecare an pentru cetăţenii români contribuabili. Oficialii trebuie să dea cifre concrete pentru corecta informare şi care sunt de multe miliarde de euro în fiecare an.
Liderii USL domnii Crin Antonescu, Victor Ponta şi Daniel Constantin trebuie să-şi însuşească aceste cifre şi să le rostească cu voce tare, ca să le audă şi să le înţeleagă cele 20 de milioane de cetăţeni români – aruncaţi într-o sărăcie neagră de regimul băsist.
Nu ne mai putem complace în minciuna criminală băsistă, despre aşa-zisă „restabilire a echilibrelor macroeconomice”; această minciună criminală a fost înghiţită de Parlamentul nou ales al României, fără să ia atitudine deşi a trecut deja aproape un an de atunci.
DISPROPORŢIILE PRIMEJDIOASE. Regimul băsist a implicat ţara în criza datoriilor (criza datoriilor externe şi criza datoriei de stat) şi în criza sistemului bancar, chiar înainte de izbucnirea crizei mondiale. Cum?
În mod aventurist, prin supraîndatorarea ţării-şoc, într-o viteză uluitoare, fără să creeze capacităţi productive-generatoare de resurse valutare necesare pentru rambursarea datoriilor.
În studiile noastre anterioare, trimise tuturor autorităţilor băsiste – am examinat pe larg, pe ani, această acţiune aventuristă de supraîndatorare a ţării.
În Studiul nostru din 12 februarie 2014 trimis tuturor autorităţilor am prezentat cifrele agregate şi primejdia extraordinară, vulnerabilitatea economiei noastre din această cauză.
Acum ne oprim asupra problemelor finanţării şi refinanţării datoriei, asupra rostogolirii datoriilor, pornind de la constatarea tragică potrivit căreia – oficialii se feresc să trateze cum se cuvine aceste probleme – pentru a informa în mod corect populaţia despre situaţia moştenită de la băsism în acest domeniu; aceasta este extrem de gravă şi periculoasă pentru economie, iar vinovaţii Băsescu şi politicienii portocalii trebuie să-şi asume răspunderea în faţa poporului român.

SERVICIUL DATORIEI EXTERNE EXTRAORDINAR DE MARE
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – în ziua de 12 februarie 2014 a dat comunicatul său despre balanţa de plăţi externe şi datoria externă la finele anului 2013.
Pornind de la aceste ultime date publicate, ne vom opri asupra problemelor rostogolirii datoriilor, ale finanţării şi refinanţării datoriilor, care sunt de mari dimensiuni şi denotă tensiuni deosebite, ce trebuie interpretate – cu grija necesară şi îngrijorarea cuvenită.
La DATORIA EXTERNĂ de circa 100 miliarde de euro, angajată de regimul băsist, serviciul datoriei externe pe întreg anul 2013 (adică plăţile de rate și de dobânzi la credite ajunse la scadenţă la care a trebuit să se facă faţă) s-a ridicat la enorma sumă de 56 miliarde de euro.
În cadrul acestor plăţi de datorii în 2013 – o sumă de 24,8 miliarde de euro a reprezentat plățile la creditele pe termen mediu şi lung şi 31,2 miliarde de euro au fost plăți la creditele pe termen scurt.
Explicăm tehnic. Deşi s-au făcut plăţi de datorii de 56 miliarde de euro în anul 2013, nivelul total al datoriei externe a României (de circa 100 miliarde de euro) s-a menţinut la sfârşitul anului aproximativ la acelaşi nivel.
Aceasta înseamnă că în anul 2013 – s-au produs înlocuiri, reînnoiri şi rostogoliri de datorii, refinanţări şi reînnoiri de credite la fel de mari ca și plăţile de datorii achitate.
Deosebit de cele de mai sus, trebuie să se arate care au fost dimensiunile dobânzilor împovărătoare în fiecare an (în lipsa datelor oficiale publicate, orice economist poate face calcule aproximative, astfel: la o dobândă medie de 5% ar rezulta dobânzi de cca. 5 miliarde de euro, la o dobândă medie de 6% ar rezulta dobânzi de cca. 6 miliarde de euro, la o dobândă medie de 7% ar rezulta dobânzi de cca. 7 miliarde de euro).
ACCESUL LA PIEŢELE DE CREDIT EXTERNE – a avut loc în condiţiile în care nu s-au produs perturbări în efectuarea plăţilor de credit, chiar dacă nivelul dobânzilor pentru România a fost mult mai ridicat decât pentru alte ţări din Uniunea Europeană.
PERSPECTIVA. Pentru următorii ani vom avea un tablou extrem de tensionat ca şi în anul 2013. Problemele privind datoria externă şi serviciul datoriei externe pe următorii ani, le vom examina într-un nou studiu separat, îndată ce vor fi făcute publice datele oficiale din documentele privind Acordul cu FMI şi Uniunea Europeană după prima revizuire; acum datele sunt blocate din cauza acţiunii de sabotaj întreprinse de domnul Băsescu în mod total abuziv şi neîntemeiat. Desigur, este o „blocare” cu un impact total negativ şi cu un prejudiciu pe care îl vom calcula noi ca specialişti.
ATENȚIONARE. În documentele din septembrie 2014 privind Acordul cu FMI și UE – serviciul datoriei externe pentru anii 2014-215 – era estimat la cca. 40 de miliarde de euro pe an. Aceste date trebuie reactualizate ținând seama și de noile angajări de credite din anul 2013.
Lideri USL domnii Crin Antonescu, Victor Ponta și Daniel Constantin vor trebui să fie îngrijorați – zi și noapte – de aceste zeci de miliarde de euro de datorii externe care trebuie plătite în anii imediat următori.
În acești ani sunt de rambursat și rate importante din creditul de 20 de miliarde de euro – angajate de regimul Băsescu în anul 2009 de la FMI și UE.

٭ ٭
٭
Îngrijorările noastre, ca specialişti, sunt mai mari. Noi considerăm că liderii USL, domnii Crin Antonescu, Victor Ponta şi Daniel Constantin – prin politicile aplicate – nu trebuie să permită să se ajungă în niciun caz la situația de incapacitate de plată a ţării.
Aceasta înseamnă realizarea unei SCHIMBĂRI MARI în politicile aplicate. Acestea vor trebui să fie diferite în mod radical de politicile băsiste.
Aici nu este vorba de politici de dreapta sau de stânga, cum în mod total greşit susţin unii politicieni. Este vorba de aplicarea unor politici raţionale şi adecvate realităţilor economice ale ţării care se află într-o situaţie extrem de grea, o situaţie de o gravitate excepţională provenită din moştenirea băsistă.
LECŢIA ROMÂNEASCĂ din anii 1978-1983. Vom trimite liderilor USL spre informare – Studiul nostru despre criza datoriei externe din anii `70-`80 (publicat în anul 2009 de Institutul de studiere a totalitarismului) şi despre intrarea României în moratoriu, în condiţiile în care datoria externă a ţării era de 10 ori mai mică decât datoria moştenită acum de la regimul Băsescu.
Costurile pentru România au fost imense. De aceea, experienţa istorică din 1978-1983 este amară şi nu trebuie să se mai repete.
٭ ٭
٭

În Studiul nostru din 12 februarie 2013, am tratat despre criza multilaterală în care ne aflăm şi în care ne vom afla încă mulţi ani. Structurile economice şi financiare ale ţării nu se pot modifica şi îmbunătăţi în mod radical peste noapte. V-o subliniem noi ca specialişti.
Rezultatele economice pe anul 2013 conţin unele semne încurajatoare. Dar nu este loc pentru liniștirea situației. Dezechilibrele macroeconomice moştenite de la regimul Băsescu sunt prezente şi sunt extrem de apăsătoare.
PRUDENŢĂ MAXIMĂ se recomandă pentru dezechilibrele existente şi, mai ales pentru datoriile sporite, pentru refinanţările prin apelul la pieţele externe, care sunt dominate de criza datoriilor ţărilor dezvoltate (de multe trilioane de euro), de criza şi stagnarea din Uniunea Europeană.
Ar fi cea mai mare catastrofă dacă s-ar ajunge în incapacitate de plată a ţării.
Băsismul criminal trebuie combătut de toţi liderii USL – până la înlăturarea lui completă din viaţa politică şi economică a ţării.
O orientare de bază în viitor va trebui să conste în faptul că, pe cât posibil, credite importante noi să fie luate numai pentru sectorul productiv, numai pentru crearea de noi capacităţi de producţie în stare să genereze resurse valutare pentru a face faţă plăţilor de datorii angajate, rambursărilor la scadenţă a zeci de miliarde de euro.
Revolta specialiştilor din societatea civilă împotriva băsismului criminal ar trebui să fie intensificată. Această revoltă va trebui să se încheie cu aducerea băsismului în faţa Justiţiei cât mai grabnic posibil.

٭ ٭
٭

În următorul Studiu vom trata despre CURBELE DE SACRIFICIU pentru a spune poporului – ce a făcut regimul Băsescu, dar vom cuprinde şi curbele de sacrificiu – din anii următori – care decurg din datoriile externe gigantice contractate de băsism şi din dobânzile împovărătoare ce vor fi plătite.
Liderii USL – domnii Crin Antonescu, Victor Ponta și Daniel Constantin să ia act de aceste curbe de sacrificiu impuse de moştenirea catastrofală băsistă şi să ne spună dacă au politici adecvate pentru atenuarea cât de cât a acestor curbe de sacrificiu aplicate celor care trăiesc din muncă.

25 februarie 2014

Grupul de Iniţiativă „Reînnoirea”

Florea Dumitrescu
Gheorghe Stroe
Cristian Apostol

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.