Rata şi numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul IV 2012

În trimestrul IV 2012, rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,55 %, în scădere cu  0,08 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2011, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,02 puncte procentuale.
Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 23,2 mii, în scădere cu 3,3 mii locuri de muncă vacante faţă de trimestrul anterior. În comparaţie cu trimestrul similar al anului 2011, numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 1,6 mii.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale
În trimestrul IV 2012, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (1,62%), administraţie publică (1,26%), respectiv în distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1,24%).
La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile din industria extractivă (0,02%), respectiv cele de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,12%).
Ca şi în trimestrul precedent, în industria prelucrătoare s-a concentrat mai puţin de o treime (7,3 mii locuri vacante) din numărul total al locurilor de muncă vacante, iar rata a luat valoarea de 0,71%. Sectorul bugetar a însumat peste o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 4,7 mii locuri vacante se regăsesc în sănătate şi asistenţă socială, 3,1 mii locuri vacante în administraţie publică, iar 0,5 mii locuri vacante învăţământ.
Angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă salariată în activităţile din industria extractivă (0,01 mii locuri vacante), respectiv în cele de tranzacţii imobiliare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi alte activităţi de servicii (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).
Trimestrul IV 2012 comparativ cu perioadele precedente
Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în învăţământ (-0,35 puncte procentuale), respectiv în activităţile de servicii administrative şi suport (-0,32 puncte procentuale), iar la polul opus, cu cele mai relevante creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,23 puncte procentuale), respectiv activităţile de sănătate şi asistenţă socială (+0,16 puncte procentuale).
În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, diminuări au cunoscut activităţile din învăţământ (-1,3 mii locuri vacante), respectiv cele din industria prelucrătoare şi cele de servicii administrative şi suport (-0,7 mii locuri vacante pentru fiecare în parte). În sens contrar s-au evidenţiat creşteri ale numărului locurilor de muncă vacante în sănătate şi asistenţă socială (+0,5 mii locuri vacante), urmate de activităţile de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,2 mii locuri vacante).
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata şi numărul locurilor de muncă vacante, a înregistrat cele mai accentuate creşteri în sănătate şi asistenţă socială (+0,68 puncte procentuale, respectiv +2,0 mii locuri vacante), respectiv în activităţile de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,43 puncte procentuale, respectiv +0,4 mii locuri vacante).
La polul opus, rata şi numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai semnificative diminuări în informaţii şi comunicaţii (-0,40 puncte procentuale, respectiv -0,4 mii locuri vacante), respectiv în agricultură, silvicultură şi pescuit (-0,39 puncte procentuale, respectiv -0,3 mii locuri vacante).
Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii
În trimestrul IV 2012, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (0,76%), respectiv de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic – grupa majoră 3 (0,71%), iar la polul opus s-au situat ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (0,28%) şi cele aferente membrilor corpului legislativ, ai executivului, înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,36%).
Cele mai multe locuri de muncă vacante au fost identificate pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (5,9 mii locuri vacante), respectiv pentru cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (4,0 mii locuri vacante). Numărul cel mai redus de locuri de muncă vacante s-a constatat în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,1 mii locuri vacante), urmate de ocupaţiile de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (1,0 mii locuri vacante).
Trimestrul IV 2012 comparativ cu perioadele precedente
Comparativ cu trimestrul precedent, atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante, cele mai semnificative diminuări s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (-0,19 puncte procentuale, respectiv -1,6 mii locuri vacante), respectiv în rândul celor de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7(-0,10 puncte procentuale, respectiv -0,6 mii locuri vacante).
Singura creştere a ratei şi numărului locurilor de muncă vacante, faţă de perioada analizată a fost constatată pentru ocupaţiile din grupa lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (+0,11 puncte procentuale, respectiv +0,01 mii locuri vacante).
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, în privinţa ratei locurilor de muncă vacante cea mai semnificativă creştere a fost în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (+0,30 puncte procentuale), urmate de ocupaţiile de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+0,14 puncte procentuale). Faţă de aceeaşi perioadă, ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,09 puncte procentuale), urmate de ocupaţiile aferente funcţionarilor administrativi – grupa majoră 4, respectiv cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (-0,08 puncte procentuale pentru fiecare în parte) au înregistrat cele mai accentuate scăderi.
În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, ocupaţiile care au avut cele mai relevante creşteri faţă de perioada studiată au fost cele de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+1,0 mii locuri vacante), respectiv cele aferente specialiştilor în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+0,9 mii locuri vacante). În sens contrar, cele mai importante diminuări ale numărului locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în rândul ocupaţiilor de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,6 mii locuri vacante), urmate de cele aferente funcţionarilor administrativi – grupa majoră 4, respectiv cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (-0,4 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.