România are nevoie de un program naţional pentru crearea de locuri de muncă

Alianţa Confederaţiilor Patronale din România – A.C.P.R., singura structură de reprezentare unitară a intereselor confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, face un apel către toate structurile patronale din România pentru formarea unui bloc patronal unitar, capabil să impună în discuţiile cu autorităţile române proiectele şi doleanţele mediului privat.

Împărţirea actuală a reprezentării mediului privat din România şi inerentele disensiuni care rezultă de aici au ca rezultat diminuarea capacităţii de reacţie a organizaţiilor patronale şi lipsa unei strategii unitare, ceea ce nu este în măsură să sprijine dezvoltarea unui mediu de afaceri consolidat şi puternic.

În sensul sprijinirii dezvoltării mediului privat, cu beneficii pentru întreaga economie, ACPR susţine instituirea şi derularea unui program naţional pentru crearea de locuri de muncă în mediul privat şi în sectorul IMM-urilor, dat fiind riscul pe care îl reprezintă ponderea scăzută a numărului de angajaţi din sectorul privat raportat la totalul populaţiei. Pentru creşterea numărului de locuri de muncă trebuie avute în vedere şi fondurile europene pe exerciţiul financiar următor. Fără o creştere accentuată a numărului de locuri de muncă, economia României nu va mai putea susţine cheltuielile bugetare şi fondurile de colectare care sunt alimentate pe bază de contribuţii ale angajaţilor.

ACPR propune în acest sens câteva direcţii precise de acţiune:
1. Stimularea culturii intreprenoriale, acţionând în trei direcţii majore:
1.1. Educaţie intreprenorială;
1.2. Facilităţi fiscale şi debirocratizare;
1.3. Finanţare şi garantare a creditelor, asigurând în acest sens dezvoltarea echilibrată a patru paliere principale:
 Furnizarea de seed-capital;
 Furnizarea de capital de risc, pentru industriile de vârf şi ideile inovative;
 Furnizarea de microcredite, în deosebi pentru întreprinzătorii a căror afacere se aseamănă cu statutul de liber profeionist / meşteşugar (profitabilitatea levitază în jurul câştigului salarial mediu), asigurând astfel o mai bună penetrare a fondurilor în plan teritorial;
 Furnizarea de garanţii şi contragaranţii pentru agenţii economici (cu prioritate pentru IMM-uri).
2. Stimularea dezvoltării regionale veritabile:
2.1. Dezvoltarea componentei de servicii în mediul rural;
2.2. Stimularea agriculturii competitive economic şi dezvoltarea în proximitatea microfermelor (chiar integrarea cu acestea) a unităţilor de stocare – procesare – distribuţie;
2.3. Dezvoltarea unor sisteme de colectare şi depozitare a produselor agricole regionale şi judeţene;
2.4. Stimularea agriculturii ecologice;
2.5. Programe speciale de stimulare a înfiinţării de asociaţii şi cooperative agricole, care ar trebui să reprezinte o axă în structura viitoarelor programe de dezvoltare regională.
3. Înfiinţarea de unităţi (şcoli) de calificare în mediul rural.
4. Derularea de programe de recalificare profesională şi de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR) este singura structură din ţară membră a BUSINESSEUROPE şi INTERNATIONAL ORGANISATION of EMPLOYERS, fiind constituită ca organism de reprezentare unitară a mişcării patronale la nivel naţional şi internaţional, din nouă confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional:
Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii (A.R.A.C.O.),
Confederaţia Naţională a Patronatului Român (C.N.P.R.),
Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului (C.P.I.S.C.),
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.), membru al UEAPME
Consiliul Naţional al Patronilor din România (Co.N.P.R.),
Patronatul Naţional Român (P.N.R.),
Uniunea Generală a Industriaşilor din România (U.G.I.R.),
Confederaţia Patronală Concordia,
Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România (UNPCPR).

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.